Trên Youtube có rất nhiều video về lịch sử ,ví dụ cái video về Bác Hồ rất hay mà mình mới tìm được

http://www.youtube.com/watch?v=x1RUPAkMWSc

sao ta không lập một box để pozt lên các video lịch sử nhỉ