Đây là một số tác phẩm của Cụ Nguyễn Tuân em đã đóng gói và upload lên tunabox.net, mọi người download về đọc nhé.
Mong mod move topic này vào Hàn Lâm Việt dùm. hihi
http://tunabox.net/files/PHuU1302333079.html