Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Chiêu hồn nước

 1. #1
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  349

  Chiêu hồn nước

  Không hiểu trong box có chưa thôi thì cứ post vậy

  Mà hình như vẫn khuyết 2 câu

  Chiêu hồn nước

  Hăm lăm triệu trẻ già trai gái
  Bốn nghìn năm con cái Hồng Bàng
  Cũng cửa nhà cũng giang san
  Thế mà nước mất nhà tan hỡi trời!
  Nghĩ lắm lúc đang cười hóa khóc,
  Muốn ra tay ngang dọc dọc ngang.
  Vạch trời thét một tiếng vang,
  Cho thân tan với giang san nước nhà!
  Đồng bào hỡi con nhà Đại Việt,
  Có thân mà chẳng biết liệu đời,
  Tháng ngày lần lữa đợi thời,
  Ngẩn ngơ ỷ lại ở người, ai thương?
  Nay sóng gió bốn phương càng dữ,
  Tính nết xưa còn giữ mãi sao?
  Đồng bào chút giọt máu đào
  Thương ôi! Tội nghiệp đời nào xót đây?
  Nên mau mau dậy ngay kẻo muộn,
  Mà xót thương đến chốn nhị Nùng,
  Xưa kia cũng lắm anh hùng,
  Dọc ngang trời đất vẫy vùng bể khơi.
  Xưa kia cũng lắm người hào kiệt
  Trong một tay nắm hết sơn hà.
  Nghìn thu gương vẫn không nhòa,
  Mở mày mở mặt con nhà Lạc Long.
  Non sông vẫn non sông gấm vóc,
  Cỏ cây xem vẫn mọc tốt tươi.
  Người xem cũng dáng con người,
  Cũng tai cũng mắt như đời khác chi.
  Cảnh như thế,tình thì như thế,
  Sống mà chi, sống để mà chi?
  Đời người đến thế còn gì
  Nước non đến thế còn gì nước non!
  Nghĩ thân thế héo hon tấc dạ,
  Trông non sông lã chã dòng châu,
  Một mình cảnh vắng đêm thâu,
  Muốn đem máu đỏ nhuộm màu giang san,
  Ngọn gió lọt đèn tàn hiu hắt,
  Tiếng cuốc kêu đầy mặt anh hùng.
  Nghiến răng nuốt cái thẹn thùng,
  Mà chiêu hồn cũ lại cùng non sông.
  Hồn hỡi hồn! Con Hồng cháu Lạc,
  Mấy lâu nay đói khát lầm than,
  Mấy lâu thịt nát xương tan,
  Mấy lâu nát thịt thâm gan vì hồn,
  Trông bốn bể bồn chồn da ngọc,
  Xem năm châu khôn khóc nên lời,
  Đêm khuya cảnh vắng im trời.
  Khôn thiêng chăng hỡi, hồn ơi hồn về.
  Hồn về, hồn cố cho nhờ,
  Anh em Hồng Lạc cõi bờ Việt Nam.
  (mất 2 câu)
  Còn chi sung sướng vẻ vang,
  Bằng đem da ngựa chiến tràng bọc thây.
  Hồn trở về làm theo ý muốn,
  Chớ rụt rè sớm muộn sao nên.
  Lẽ thường thành bại đôi bên,
  Chớ đắn đo qúa mà quên việc mình
  Hồn trở về hy sinh quyền lợi
  Mà tận tâm đối với nước non.
  Dù mà thịt nát xương mòn,
  Cái bầu nhiệt huyết phải còn say sưa
  Hồn trở về hồn mơ hồn mộng
  Nên hồn thành ra giống ngựa trâu
  Hồn trở về hồn kịp đổi mau,
  Tự do hành động mặc dầu dọc ngang.
  Hồn trở về rèn gan đúc trí
  Chớ có thêm mỹ vị cao lương.
  Tháng ngày dưa muối rau tương,
  Đêm khuya cảnh vắng lưng trời,
  Hồn thiêng chăng hỡi, hồn ơi hồn về!
  Hồn trở về đừng mê mẩn nữa,
  Mà thoi đưa lần lữa đêm nay
  Xưa nay những kẻ tỉnh say,
  Hồn mê có nghĩ việc hay bao giờ!
  Hồn về đây thăm dò nước cũ,
  Thử nghĩ xem tiên tổ ta xưa,
  Trung Hoa đã phục nước rồi,
  Kìa như Nhật Bản có tài hay không?
  Sao các nước anh hùng như thế,
  Nước Nam ta bi sỉ vô cùng
  Để cho nhơ nhuốc non sông,
  Để cho xấu hổ Tiên Rồng giống ta
  Đêm tịch mịch canh trường man mác,
  Ve kêu sầu dế hát thâu canh
  Trời cao đất thẳm một mình,
  Hỡi hồn non nước giãi trình trước sau.
  Hồn hỡi hồn! Hồn hề hồn hỡi!
  Hềhềhề! Hồn hỡi hồn ơi,
  Hồn về hồn cố cho nhờ.
  Giống nòi Hồng Lạc cõi bờ Việt Nam.
  Hồn trở về băm gan mà chịu,
  Cảnh biệt ly tình hiểu đôi đường
  Trượng phu lòng nhớ bốn phương,
  Lẽ đâu hồn chẳng vấn vương nỗi nhà?
  Hồn trở về nguyệt hoa chi nữa,
  Mà thoi đưa lần lữa qua ngày,
  Mặc đời say tỉnh tỉnh say,
  Hồn mê hồn nghĩ việc hay bao giờ.
  Hồn hỡi hồn giang san là thế.
  Giống Lạc Hồng tôi kể hồn hay:
  Kể từ hồn lạc đến nay,
  Đêm đêm khóc khóc ngày ngày than than,
  Cũng có kẻ trên ngàn nhỏ máu
  Cũng có người nương náu phương xa.
  Cũng có người bỏ cửa bỏ nhà,
  Cũng người lo nghĩ tuyết sa mái đầu
  Cũng có người làm trâu làm ngựa,
  Cũng có người đày tớ con đòi.
  Cũng thằng buôn bán giống nòi,
  Khôn thiêng chăng hỡi! Hồn coi cho tường.
  Có mồm nói khôn đường mà nói,
  Có chân tay người trói chân tay,
  Mập mờ không biết dở hay,
  Ù ù cạc cạc công này việc kia.
  Hồn hỡi hồn đêm khuya canh vắng,
  Hồn nghe hồn có đắng cay không?
  Tôi đây cũng giọt máu hồng,
  Cũng xương cũng thịt con Rồng cháu Tiên,
  Trông thấy cảnh mà điên mà dại
  Trông thấy tình mà dại mà điên,
  Mà sao không thể ngồi yên,
  Ba câu cạn ruột tôi biên mời hồn.
  Bài viết xong tai nghe miệng đọc,
  Miệng đọc xong giọt ngọc nhỏ sa
  In nghìn tờ mà đưa công chúng,
  Công chúng xem mong bụng đổi dần,
  Đổi rồ thức kẻ xa gần,
  Ráng mau nên trả nợ nần non sông.

  Phạm Tất Đắc
  1909-1935

 2. #2
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  Chiêu Hồn Nước

  Hăm lăm triệu trẻ già trai gái,

  Bốn nghìn năm con cái Hồng Bàng.

  Cũng cửa nhà cũng giang san,

  Thế mà nước mất nhà tan hỡi trời!

  Nghĩ lắm lúc đương cười hóa khóc,

  Muốn ra tay ngang dọc dọc ngang.

  Vạch trời thét một tiếng vang,

  Cho thân tan với giang san nước nhà.

  Đồng bào hỡi! Con nhà Hồng Việt,

  Có thân mà chẳng biết liệu đời.

  Tháng ngày lần lữa đợi thời,

  Ngẩn ngơ ỷ lại ở người, ai thương!

  Nay sóng gió bốn phương dữ dội,

  Có lẽ nào ngồi đợi mãi sao?

  Đồng bào chút giọt máu đào,

  Thương ơi tội nghiệp đời nào xót đây!

  Nên mau mau dậy ngay kẻo muộn!

  Mà xót thương đến chốn Nhị, Nùng.

  Xưa kia cũng lắm anh hùng,

  Dọc ngang trời đất vẫy vùng bể khơi.

  Xưa cũng có lắm người hào kiệt,

  Trong một tay nắm hết sơn hà.

  Nghìn thu gương cũ không nhòa,

  Mở mày mở mặt con nhà Lạc Long.

  Non sông vẫn non sông gấm vóc,

  Cỏ cây xưa vẫn mọc tốt tươi.

  Người xem cũng dáng con người,

  Cũng tai, cũng mắt như đời khác chi.

  Cảnh như thế tình thì như thế

  Sống làm chi, sống để làm chi?

  Đời người đến thế còn gì,

  Nước non đến thế, còn gì nước non.

  Nghĩ thân thế héo hon tấc dạ,

  Trông non sông lạ chạ dòng châu,

  Một mình cảnh vắng đêm thâu,

  Muốn đem máu đỏ nhuộm màu giang san.

  Ngọn gió lọt đèn tàn hiu hắt,

  Tiếng cuốc kêu giậy mặt anh hùng.

  Nghiến răng nuốt cái thẹn thùng,

  Mà chiêu hồn cũ lại cùng non sông!

  Hồn hỡi hồn con Hồng cháu Lạc!

  Bấy nhiêu lâu đói khát lầm than,

  Bấy lâu thịt nát xương tan,

  Bấy lâu tím ruột thâm gan vì hồn.

  Hồn hỡi hồn kìa non nước cũ,

  Bấy nhiêu lâu mặt ủ mày châu.

  Bấy lâu ngậm tủi nuốt sầu,

  Bấy lâu hèn kém vì đâu hỡi hồn.

  Trông bốn bể bồn chồn dạ ngọc,

  Ngẩm năm châu khôn khóc nên lời.

  Đêm khuya cảnh vắng êm trời,

  Khôn thiêng chăng hỡi hồn thiêng hồn về.

  Hồn trở về đừng mê mẩn nữa,

  Tính nết xưa phải sửa từ giờ.

  Hồn về hồn cố cho nhờ,

  Anh em Hồng Lạc, cõi bờ Việt Nam.

  Hồn trở về chớ tham rượu thịt,

  Chớ tham nhà cao tít mấy từng.

  Kìa con chim ở trong rừng,

  Kiếm mồi đâu có lạc chừng quên cây.

  Hồn trở về đừng say gái đẹp,

  Mà nặng tình kẻ khép phòng thu.

  Đường đường một đấng trượng phu,

  Lẽ đâu hồn chẳng đền bù non sông.

  Hồn trở về chớ mong giàu có,

  Mà ước ao xe nọ ngựa kia.

  Nghênh ngang mũ áo râu ria;

  Trăm nghìn năm vẫn còn bia miệng cười.

  Hồn cố về cõi đời chớ chán,

  Mà vội đem lòng nản việc trần.

  Bát cơm tấm áo manh quần,

  Hồn ăn hồn mặc nợ nần thế gian.

  Hồn trở về bấm gan mà chịu,

  Cảnh biệt ly tình hiếu đôi đường.

  Trượng phu trí ở bốn phương,

  Lẽ đâu hồn chịu vấn vương xó nhà.

  Hồn trở về nguyệt hoa chi nữa,

  Mà thoi đưa lần lữa tháng ngày.

  Xưa nay những kẻ tỉnh say,

  Lòng mê có nghĩ việc hay bao giờ!

  Hồn trở về chớ chờ sức yếu,

  Mà hồn không định liệu dọc ngang.

  Hoặc hồn bảo chẳng biết đàng,

  Hoặc hồn không muốn vội vàng làm ngay.

  Hoặc hồn sợ tai bay vạ gió,

  Mà hồn đành phải bỏ non sông.

  Hoặc hồn quen thói phục tòng,

  Mà hồn cam chịu cùng giòng ngựa trâu.

  Hoặc hồn thường cháo rau no đói,

  Mà hồn riêng mong khỏi cơ hàn.

  Hoặc hồn đã trải lầm than,

  Mà hồn bỏ mất cái gan tung hoành?

  Hoặc hồn ở thị thành phố xá,

  Hoặc hồn trong túp lá liều tranh?

  Hoặc hồn trong chốn rừng xanh,

  Hoặc hồn lẩn quất ở quanh sơn hà?

  Hoặc hồn ở nước nhà chật hẹp,

  Hoặc hồn đi ẩn nép nước người?

  Đêm khuya cảnh vắng im trời,

  Khôn thiêng chăng hỡi, hồn ơi hồn về!...

  Hồn trở về đừng mê mẩn nữa,

  Tính nết xưa phải sửa từ giờ.

  Hồn về, hồn cố cho nhờ,

  Anh em Hồng Lạc cõi bờ Việt Nam.

  Còn chi sung sướng vẻ vang,

  Bằng đem da ngựa chiến trường bọc thây.

  Hồn trở về làm ngay ý muốn,

  Chớ rụt rè sớm muộn nào nên.

  Lẽ thường thành bại đôi bên,

  Chớ đo đắn quá mà quên việc mình.

  Hồn trở về hy sinh quyền lợi,

  Mà tận tâm đối với nước non.

  Dù cho thịt nát xương mòn,

  Cái bầu nhiệt huyết vẫn còn như xưa.

  Hồn trở về hồn mơ hồn mộng,

  Nên hồn thành ra giống ngựa trâu.

  Hồn về hồn kíp đòi mau,

  Tự do hành động mặc dầu dọc ngang.

  Hồn trở về bền gan dốc trí,

  Chớ có thèm cái vị cao lương.

  Tháng ngày dưa muối rau tương,

  Còn hơn rượu thịt mà nương nhờ người.

  Hồn trở về xoay trời đất lại,

  Hồn trở về tát hải đạp sơn.

  Chớ nề gió kép mưa đơn,

  Mà đem gan chọi với cơn phong trần.

  Hồn hỡi hồn xa gần nghe thấy,

  Thì vùng lên kíp dậy mà về!

  Hoặc hồn ở chốn thôn quê,

  Hoặc là hồn ở phủ kia lầu nầy?

  Nước non cũ bấy nay khao khát,

  Ngày ấy qua ngày khác lại qua,

  Mấy phen lệ nhỏ máu sa,

  Mấy phen xót xót xa xa lòng vàng.

  Mong hồn tỉnh hồn càng không tỉnh;

  Mong hồn về hồn định không về.

  Non sông hồn bỏ lời thề,

  Cho non sông chịu trăm bề lầm than.

  Hồn hỡi hồn! Giang san là thế,

  Giống Lạc Hồng tôi kể hồn hay:

  Kể từ hồn lạc đến nay,

  Đêm đêm khóc khóc, ngày ngày than than.

  Cũng có kẻ trên ngàn nhỏ máu,

  Cũng có người nương náu phương xa.

  Cũng người bỏ cửa bỏ nhà,

  Cũng người lo nghĩ tuyết pha mái đầu.

  Cũng có kẻ làm thân trâu ngựa,

  Cũng có người đầy tớ con đòi.

  Cũng thằng buôn giống bán nòi,

  Khôn thiêng chăng hỡi hồn coi cho tường!...

  Có mồm nói khôn đường mà nói,

  Có chân tay người trói chân tay,

  Mập mờ không biết dở hay,

  Ù ù cạc cạc công nầy việc kia.

  Hồn hỡi hồn! Đêm khuya canh vắng,

  Hồn nghe hồn có đắng hay không?

  Tôi đây cùng giọt máu hồng,

  Cũng xương cũng thịt con Rồng cháu Tiên.

  Trông thấy cảnh mà điên mà dại,

  Trông thấy tình mà dại mà điên

  Mà sao không thể ngồi yên?

  Sa câu gan ruột tôi biên mời hồn.

  Hồn nghe thấy nên chồn tấc dạ,

  Hồn nghe xong nên khá mà về.

  Chớ đừng tỉnh tỉnh mê mê,

  Chớ đừng đo đắn trăm bề sâu nông.

  Hồn trở về non sông nước cũ,

  Mà mau mau giết lũ tham tàn,

  Mau mau giết lũ hại đàn,

  Túi tham dám chứa bạc vàng của dân.

  Hồn trở về cho dân tỉnh lại,

  Không ngu ngu dại dại như xưa.

  Không còn khó nhọc sớm trưa,

  Không còn nắng nắng mưa mưa rãi rầu.

  Hồn trở về mau mau hồn hỡi!

  Hồn trở về tôi đợi tôi mong.

  Hồn về dạy dỗ con Rồng cháu Tiên.

  Ngọn gió lọt đèn tàn hiu hắt.

  Dân không còn nước mất sao còn?

  Hỡi hồn nước nước non non!

  Hồn về tôi sẵn lòng son giúp hồn.

  Tôi đây cũng không khôn cho lắm,

  Nhưng cũng không dại lắm cho nhiều.

  Tôi nay chỉ một lòng yêu,

  Nên mong nên mỏi nên chiêu hồn về.

  Hồn hỡi hồn! Hồn về hồn hỡi!

  Hồn hỡi hồn! Hồn hỡi hồn ơi!

  Đêm khuya cảnh vắng êm trời.

  Khôn thiêng chăng hỡi hồn ơi hồn về!

  Bút viết xong tai nghe miệng đọc.

  Miệng đọc xong giọt ngọc nhỏ sa.

  Nhỏ sa nên chữ hóa nhòa,

  Hóa nhòa nên mới in ra nghìn tờ.

  In nghìn tờ mà đưa công chúng,

  Công chúng xem mong bụng đổi dần.

  Để rồi thúc kẻ xa gần

  Rằng mau nên trả nợ nần non sông!...

  Phạm Tất Đắc
  Bài đầy đủ mình sửa bài cậu nhé giáo dài

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •