A, Ă, Â

Ăn mày dĩ vãng
Tác giả: Chu Lai
Pót bài: phithiengia


B

Bảy Viễn thủ lĩnh Bình Xuyên!
Tgiả: Khuyết danh
Pót bài: PT1506 và Kenshin_top

C

D, Đ

Đất núi Mường Khương
Tác giả: Trần Hữu Tòng
Nhà xuất bản: Hà Nội
Năm xuất bản: 1987
Pót bài: Kenshin_top


Đội đặc nhiệm TK1
TGiả:
Pót bài: PT1506 và

E, Ê


G


H

Hồ Quý Ly
Tgiả: Nguyễn Xuân Khánh
Pót bài:Kenshin_top


I

K

L

M

Mẫu Thượng Ngàn
Tgiả: Nguyễn Xuân Khánh
Pót bài:Kenshin_top

N

Ngục Trung Nhật Ký(trích)
Tgiả: Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh
Pót bài: 7up

O, Ô, Ơ

Ông cố vấn
(Hồ sơ một điệp viên)
Tg: Hữu Mai
Pót bài: Kenshin_top

P


Q

R


S


T

Truyện Kiều
Tác giả: Nguyễn Du.
Pót bài: Covancapcao


Truyền kỳ mạn lục
Tgiả: NGUYỄN DỮ
Pót bài: Kenshin_top


X


Y