TRUYỀN THỐNG VĂN MINH TÂY PHƯƠNG

PHẦN I – TỪ THỜI CỔ ĐẠI ĐẾN LOUIS 14
(The Western Tradition, Vol. 1: From the Ancient World to Louis XIV)

Đây là loạt bài giảng 54 phần về Văn Minh Phương Tây, từ thời Cổ đại đến thời đại Khoa học Kỹ thuật do giáo sư Eugen Weber trình bày.

Nội dung bài giảng rất sống động, có minh họa bằng các đoạn phim, hình ảnh từ những bảo tàng nổi danh minh họa các sự kiện văn hóa, chính trị trong lịch sử – với nhiều khía cạnh về Tôn giáo, Nông nghiệp, Công nghiệp,Chính quyền, Kinh tế, Nghệ thuật. Qua đó, người xem có được kiến thức về Tư tưởng, Văn hóa và Truyền thống của Văn Minh Phương Tây

Loạt bài giảng này có phụ đề Tiếng Anh

Link download có thể thấy ở đây