Khổng Tử (551-479 TCN)

Khổng Tử tên là Khưu, tự là Trọng Ni, sinh ở hương Xương Bình , Ấp Tưu nước Lỗ . Tổ Tiên của Khổng Tử là người nước Tống , phụ thân của ông là Tưu Thúc Ngột là một đại lực sĩ , làm đại phu ở Ấp Tưu.

Khổng Tử thích lễ, thời còn nhỏ khi chơi thường " bày các đồ tế lễ ", năm 15 tuổi quyết chí học tập, do ông chăm chỉ học hỏi nên đã trở thành một kẻ sĩ có học vấn uyên bác. Lúc bấy giờ ở nước Lỗ tam Hoàn (ba dòng họ lớn nắm quyền chính nhà Lỗ thời bấy giờ là Mạnh Tôn , Thúc Tôn và Quý Tôn) chuyên quyền, kế đến Dương Hổ làm loạn , là một người tôn sùng lễ của nhà Chu , trước hiện tượng chính quyền chuyển xuống dưới , lễ nhạc bị băng hoại , Khổng Tử rất buồn , do đó từ chối không ra làm quan mà chỉ hoạt động học thuật và dạy học.

Sau khi dẹp được loàn Dương Hổ và Hầu Phạm , Định Công bắt đầu dùng Khổng Tử, trước tiên cho ông làm Trung Đô Tể rồi nhanh chóng thăng đến chức Đại Tư Khấu. Sau đó nước Tề có ý đồ muốn giành được nhiều lợi hơn trong quan hệ ngoại giao với nước Lỗ đã bị Khổng Tử là người nhạy bén làm cho thất bại. Khổng Tử còn kiến nghị hủy bỏ ấp riêng của tam Hoàn để đề phòng sự phiến loạn của gia thần.

Năm 496 TCN , Khổng Tử 56 tuổi, với tư cách là Đại Tư Khấu, ông làm nhiệm vụ của Tướng Quốc , chính thức chủ trì việc chính trị của nước Lỗ. Khổng Tử cầm quyền chỉ có 3 tháng , nhưng ở nước Lỗ khinh tế phát triển, dân tình biết lễ không nhặt của rơi trên đường , khách buôn đến nước Lỗ không dứt , xuất hiện cảnh tượng ổn định và phồn thịnh. Trước tình hình ấy nước Tề cảm thấy lo lắng, sợ nước Lỗ nhờ đó có thể xưng làm Bá chủ và thôn tính nước Tề , nên đã chọn 80 mỹ nữ và 30 cỗ xe trang sức rất đẹp để tặng vua Lỗ. Từ đó, vua Lỗ và Quý Hoàn Tử suốt ngày say đắm trong nữ sắc và âm nhạc , không quan tâm đến việc triều chính. Khổng Tử thấy vua Lỗ như vậy liền rời khỏi nước Lỗ, đi chu du các nước , trước sau đã đến Vệ,Tào,Tống,Trịnh,Trần,Thái,Sở, cuối cùng lại về nước Lỗ , tất cả hết 14 năm nhưng cũng không được trọng dụng. Năm Khổng Tử 73 tuổi , trong tình trạng bất đắc chí ông đã qua đời.

Khổng Tử không những là một nhà chính trị mà chủ yếu là nhà tư tưởng và nhà giáo dục nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc . Ông là người sáng lập phái Nho gia. Học thuyết của ông có vai trò bảo vệ nền thống trị phong kiến trong 2000 năm ở Trung Quốc , được giai cấp thống trị các triều đại tôn sùng và được tôn là bậc " Chí Thánh"