Chuyên gia buộc phải chưa nên thành lập đại trà Hội đồng trường đại học

========> Trung tâm gia sư Hà Nội uy tín: gia sư môn toán

(GDVN) - Chỉ thành lập khi đã bộc lộ đủ năng lực để được Nhà nước trao quyền tự chủ trên hạ tầng nhận thức đầy đủ phận sự xã hội của mình.

LTS: Cùng với thiên hướng gia tăng quyền tự chủ của các trường đại học, cơ chế Hội đồng trường được sử dụng rất đa dạng trong quản trị giáo dục đại học ở nhiều nước trên thế giới.

ngoài ra ở Việt Nam, cơ chế này mới được đưa vào vận dụng từ một đôi năm vừa mới đây. mới đầu, định nghĩa “Hội đồng trường” được đưa ra trong Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ. Tại Điều 30 của Điều lệ này khẳng định:

“… Hội đồng trục đường trường là cơ quan quản trị của trường đại học; nghị quyết các chủ trương lớn để thực hành quyền tự chủ và tự chịu nhiệm vụ của trường đại học…”.

Đến Luật Giáo dục năm 2005, định nghĩa “Hội đồng trường” lại được nêu lại tại Điều 53: Hội đồng trường là công ty chịu bổn phận quyết định về phương hướng hoạt động của giảng đường, huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho trường học, gắn trường học với cộng đồng và phố hội, cam đoan thực hiện kế hoạch giáo dục…

định nghĩa này được lý giải rõ hơn tại Điều 24 của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quyết định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Giáo dục năm 2005: Hội đồng trường là đơn vị quản trị, đại diện chủ sở hữu của nhà trường…

Trong Đề án thay đổi tích cực giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020 cũng nêu: Trên hạ tầng hình thành Hội đồng trường đại diện cho cộng đồng phố hội, các hạ tầng giáo dục đại học hoạt động tự chủ và nâng cao nhiệm vụ thị trấn hội, tiến tới xoá bỏ cơ chế bộ chủ quản...

bài viết của TS. Lê Viết Khuyến, Viện các vấn đề giáo dục - Trường Đại học Bình Dương sẽ làm cho rõ hơn mô hình Hội đồng trường trong các trường đại học công lập ở Việt Nam. bài đăng biểu thị quan niệm riêng của tác nhái.

Tòa soạn trân trọng giới thiệu với người đọc.


TS. Lê Viết Khuyến viết: Ở Việt Nam chừng như cơ chế Hội đồng trường còn chưa được các trường đại học thực thụ ủng hộ lý do cho tới nay trong tổng số trên 180 trường đại học công lập mới chỉ có vài trường có hội đồng trường.


Và ngay tại những trường này, hội đồng trường hoạt động rất mờ nhạt và hầu như không thể hiện được tầm quan trọng của 1 công ty quyền lực.

do đó rất cần khiến cho sáng tỏ lý do tại sao 1 chủ trương cần phải có và đúng đắn tương tự lại không đích thực đi vào cuộc sống của các trường đại học công lập chỉ cần khoảng cách đây không lâu.

Các mô hình Hội đồng trường trên toàn cầu và Việt Nam

Trong tổ chức quản trị phường hội và Nhà nước có hai loại cơ chế (hay định chế) đơn vị chính được tiêu dùng rất nhiều hình thức.

một là, cơ chế có cấu trúc kiểu tập quyền (Hierachical) hay cơ chế hành chính/quan liêu (Bureaucratic), cấp trên bổ nhiệm cấp dưới và cấp dưới phải chấp hành chỉ thị của cấp trên dưới dạng các quy chế cá nhân.

hai là, cơ chế điều phối tự quản (Self – regulation) kiểu hội đồng, theo cách bầu chọn đại diện của các hàng ngũ ích lợi có liên đới (Stakeholders). Các đại diện trong hội đồng có quan hệ bình đẳng và quy chế phải triển khai là những nghị quyết của tập thể hội đồng.

Riêng trong ngành quản trị giáo dục đại học cơ chế Hội đồng trường được dùng rất rộng rãi ở các nước tăng trưởng và đang được sử dụng ngày càng nhiều hơn ở những nước đang lớn mạnh và các nước có nền kinh tế chuyển đổi như Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Đông Âu, Trung Âu…

Có hồ hết mô hình và tên gọi khác nhau để chỉ Hội đồng trường như : Board of Trustees, Board of Regents, Board of Governors, University Board, University Council, University Court,…

tuy nhiên, phần nhiều các mô phỏng này đều mang đặc biệt của 1 hội đồng cai quản với thẩm quyền cao nhất trong một trường đại học, đại diện cho chủ nhân của nhà trường, mà đối với các trường đại học công lập thì đó chính là chủ sở hữu cộng đồng, bao gồm các hàng ngũ lợi ích có liên quan như: cơ quan chủ quản (nhà nước), giáo chức, cán bộ công nhân viên, sinh viên, giới tuyển dụng, nhà tài trợ, trường bạn, người đóng thuế, bách tính trong vùng…
[center !important]Ảnh minh họa Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.[/center !important]


tại sao cơ chế Hội đồng trường lại có sức lôi cuốn rất lớn đối với các hệ thống giáo dục đại học khác nhau trên thế giới? Xin được nêu ra ba lý do sau:

- Chỉ có Hội đồng mới đưa ra được các quy chế diễn tả ý muốn của chủ sở hữu cộng đồng.

- Chỉ có Hội đồng với nhân cách đại diện của chủ nhân cộng đồng mới dám hài lòng những hành đồng có nguy cơ “rủi ro” cao để đáp ứng được sự đổi mới thật sự.

- Chỉ có cơ chế Hội đồng mới tạo nên sự hợp lý giữa quyền tiêu dùng của người quản lý nhà trường với quyền sở hữu của chủ sở hữu cộng đồng.

Hội đồng trường đại học của Liên Xô công đoạn cải đội (trước 1990)


Trước công đoạn cải đội ở Liên Xô không có định nghĩa về Hội đồng trường và Hội đồng trường chỉ xuất hiện từ năm 1989. Theo Điều lệ trường đại học của Liên Xô ban hành ngày 7/7/1989, Hội đồng trường là doanh nghiệp quản trị cao nhất trong một trường đại học thực hành chức năng khiến cho chủ của tập thể lao động trong trường.

Thành phần của Hội đồng bao gồm không quá 50% thành viên từ Hội đồng công nghệ của trường. Những người tham gia còn lại được bầu chọn trong các hội nghị của nhà trường: không ít hơn 50% đại diện cho giáo chức và cán bộ nghiên cứu, không dưới 25% đại diện cho sinh viên và nghiên cứu sinh, không dưới 10% đại diện cho đội ngũ nhân viên kỹ thuật phục vụ.

Số lượng người tham gia hội đồng không dưới 100 người; nhiệm kỳ 5 năm. Hiệu trưởng kiêm nhiệm chủ toạ Hội đồng trường.

Hội đồng Viện đại học Wayne (bang Michigan – Hoa Kỳ)


Hội đồng có 8 thành viên do bá tánh của bang Michigan bầu chọn và được Thống đốc bang bổ nhiệm với nhiệm kỳ 8 năm. Đây là điểm dị biệt rất lớn với hầu hết các trường đại học khác của Hoa Kỳ.

Các thành viên của Hội đồng không có lương mà chỉ được trả tiền những chi phí không thể lãng quên có liên đới tới công tác của hội đồng.

Tự chủ đại học - chặng trục đường 3 mươi năm canh tân

(GDVN) - Chặng đường 30 năm canh tân, giáo dục đại học đã xuất hiện những mô hình mới gắn với các cơ chế tự chủ, gắn với loại hình sở hữu...Hội đồng có nghĩa vụ bầu ra CEO (Hiệu trưởng) Viện đại học, giám sát đại quát Viện đại học; kiểm soát và định hướng mọi tiêu xài từ các quỹ của Viện đại học; định ra chính sách học phí và mọi chế độ ăn xài trong Viện đại học; quyết định các thể chế về sử dụng quà tặng, tìm mua và thanh lý các của cải, về việc thỏa thuận các thoả thuận và ký kết với các đơn vị và tư nhân bên ngoài Viện đại học…

Hội đồng trường theo Điều lệ trường đại học


Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học khẳng định Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện cho chủ nhân của trường đại học.

Hội đồng trường đại học có số lượng người tham gia tối thiểu 15 người, bao gồm:
Các người tham gia đương nhiên: bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng và người cầm đầu Công đoàn trường.


Đại diện cơ quan trực tiếp quản lý trường.

Các người tham gia được bầu: đại diện Hội đồng công nghệ và đào tạo, đại diện giáo chức, đại diện công chức khối hành chính, đại diện Đoàn TNCSHCM và Hội sinh viên.

Các thành viên được mời từ bên ngoài (UNND tỉnh, các tổ chức nghiên cứu công nghệ, nhà quản lý giáo dục, nhà hoạt động chính trị – thị trấn hội, nhà doanh nghiệp…) với số lượng không dưới 20% tổng số người tham gia Hội đồng trường.

Hội đồng trường làm việc theo phương thức luận bàn, xét duyệt các nghị quyết tập thể.

Hội đồng trường có các nhiệm vụ:

quyết nghị về chỉ tiêu mục tiêu và kế hoạch lớn mạnh của nhà trường.

quyết nghị về quy định tổ chức và hoạt động của trường.

quyết định các chủ trương ăn tiêu, đầu tư cơ sở vật chất, tậu tậu trang vật dụng.

Giám sát việc thực hành các quyết nghị của Hội đồng trường.

Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng trường là 5 năm.

đơn vị Hội đồng chỉ phù hợp và không thể bỏ lỡ khi tuyển chọn cơ chế điều phối tự quản.

Theo cơ chế này, chủ sở hữu của trường đại học công lập là chủ sở hữu cộng đồng, không hề chỉ có cơ quan chủ quản mà còn có cả các giáo chức, cán bộ công nhân viên, sinh viên, giới tuyển dụng, nhà tài trợ, trường bạn, người đóng thuế, bá tánh trong vùng…

Còn Hội đồng trường chính là người đại diện cho chủ sở hữu cộng đồng nên phải là doanh nghiệp quyền lực cao nhất của trường đại học, phải có nhiều thành viên đại diện cho các hàng ngũ ích lợi có liên quan (stakeholders) và phải khiến việc theo nguyên tắc đưa ra các quyết nghị tập thể.

Rõ ràng giả thử tuân theo cơ chế này thì sẽ không còn khái niệm “Bộ chủ quản”, như đã được nêu trong nghị quyết 14/2005/NQ-CP ngày 2/11/2005 về cách tân cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020.

Việc vẫn còn đó “Bộ chủ quản”, tức là vẫn khẳng định sự tồn tại song hành mà thực chất là đóng sự cần thiết quy định của cơ chế kiểu tập quyền (Hierarchical) khiến cho các hội đồng trường đã xây dựng thương hiệu hoạt động rất khó khăn, mang tính hình thức và đề xuất chuyển dần qua chức năng tư vấn.

Đối với các trường đại học công lập, chủ sở hữu của trường là cộng đồng. vì vậy Hội đồng trường với tư cách đại diện cho cộng đồng, để có được các quy chế khách quan phản chiếu đúng ý nguyện của cộng đồng, thì trong thành phần của nó phải có tất cả

Nguồn: Tổng hợp trên mạng

View more random threads: