(GDVN) - Bộ GD&ĐT đề xuất các trường vận dụng 5 giải pháp nhằm giải quyết tình trạng chạy trường, chạy lớp.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, chỉ mất khoảng cách đây không lâu, Bộ GD&ĐT, Ủy ban dân chúng các tỉnh, thành thị đã ban hành nhiều quy chế và triển khai nhiều biện pháp để sắp xếp lại những tiêu cực phát sinh do việc xin học trái tuyến và học chọn lớp.

========> Xem thêm: tìm gia sư

tuy nhiên, hiện tượng chạy trường, chạy lớp vẫn còn tồn tại ở nhiều tỉnh thành, bản đồ đông dân cư gây sức ép cho ba mẹ học sinh, tạo giận dữ trong thị trấn hội và gây cạnh tranh cho công tác điều hành của lĩnh vực.

[center !important]Bộ Giáo dục: trạng thái chạy trường, chạy lớp vẫn còn tồn tại (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)[/center !important]


Để giải quyết hiện trạng chạy trường, chạy lớp, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển gửi văn bản 2449/BGDĐT-GDTH bắt buộc các Sở GD&ĐT chỉ đạo các Phòng GD&ĐT thực hành 1 số việc như sau:

Các trường đơn vị tuyển sinh bảo đảm quyền được học tập của học sinh, công khai, minh bạch và dễ dàng cho học trò và cha mẹ học trò, cam đoan chiến lược phổ cập giáo dục của địa phương.

Bộ cũng đề nghị các cơ sở vật chất nghiêm cấm việc tổ chức các trường chuyên, lớp chọn ở cấp măng non, tiểu học và trung học hạ tầng dưới bất kỳ hình thức nào.

Để tránh trạng thái này, các hạ tầng phải nâng cao kỹ năng kỹ sảo chủa quản cho nhóm cán bộ, gia sư, tăng cường cơ sở vật chất để cam kết sự đồng đều về uy tín giáo dục giữa các trường, các lớp.

Các sở giáo dục và huấn luyện tăng cường công tác thanh tra, rà soát, xử lý nghiêm khắc các hiện tượng bị động nhằm chạy trường, chạy lớp.

ngoài ra, sở GD&ĐT cần tham mưu UBND tỉnh, đô thị chỉ đạo việc phân tuyến, giao kế hoạch tuyển sinh cho tiện cả đôi đường với mục tiêu trường lớp, cơ sở vật chất và mật độ dân cư của địa phương mình chủa quản.


xin hứa các điều kiện tăng tiến có bảo hành lâu dài các trường; mở thêm trường, thêm lớp để giảm áp lực tuyển sinh ở những bản đồ đông dân cư.

Bộ GD&ĐT đề xuất các sở GD&ĐT triển khai thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp trên để giải quyết tình trạng chạy trường, chạy lớp trước khi bắt đầu năm học 2016-2017.


Nguồn: Tổng hợp trên mạng