(GDVN) - Nhận định của PGS. Nghiêm Đình Vỳ - Viện trưởng Viện lớn mạnh Giáo dục và Văn hóa khi ông đề cập về tính không được lãng quên cải tổ lại hệ thống trường sư phạm ngày nay.

========> Xem thêm: tìm gia sư dạy lớp 1

thay đổi theo hướng hiện đại basic và toàn diện giáo dục và training sớm nhất phải thay đổi theo hướng hiện đại con người, cách tân từ cán bộ quản lí giáo dục tới các đơn vị quản lý cơ sở, các thầy cô giáo và sinh viên sư phạm. Ở khuôn khổ bài đăng này, PGS. Nghiêm Đình Vỳ bàn về thay đổi tích cực người thầy và các trường sư phạm.

Hãy nghĩ rằng người thầy là nguồn sống của gia đình


PGS. Nghiêm Đình Vỳ, Viện trưởng Viện lớn mạnh Giáo dục và Văn hóa Tìm hiểu, việc nâng chao chất lượng giáo dục đào tạo có nhiều yếu tố, từ chương trình cho tới đầu vào đại học, cơ sở, trang bị, cơ chế quản lí và con người hay nói cách khác chính là hàng ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục.

Cái quan trọng nhất, basic nhất vẫn là con người. PGS. Nghiêm Đình Vỳ cho rằng, sự nghiệp giáo dục vẫn là người thầy là không thể xem nhẹ nhất.

Lấy ví dụ cụ thể để minh chứng cho tầm quan trọng của người thây, PGS. Vỳ đặt giả thiết, ông là chủ biên sách giáo khoa Lịch sử lớp 7 và viết sai một chi tiết là: Quân Mông – Nguyên kéo sang xâm lược nước ta, ta tiêu diệt là 50 vạn quân, nhưng ở phần ý nghĩa và kết quả thì nhắc quân ta xoá sổ trên 50 vạn quân.
[center !important]PGS. Nghiêm Đình Vỳ trong buổi đàm đạo với Phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam.[/center !important]


Với chi tiết này giả định người dạy học chuyên nghiệp thì có thể phê bình sách giáo khoa viết sai, nhưng giả thử thầy giáo không chuyên nghiệp thì thầy viết như thế nào thầy cô giáo dạy như thế. bởi vậy có thể khẳng định giáo viên là nhân tốt cần thiết nhất.

“Lâu nay tôi và các bạn chưa chú ý đến đội ngũ này, điều này biểu thị rõ nhất là chế độ đãi ngộ thấp, giáo viên không đủ ăn, không đủ mặc thì người ta không chuyên tâm vào tay nghề. Có thể khẳng định ngay, chẳng hạn thầy giáo chuyên tâm vào thì giáo dục sẽ tốt.

người dạy học đã có trải nghiệm, có những bài giảng có người dựng thì bao giờ cũng tốt hơn hay những bài thao giảng bao giờ cũng tốt hơn bài thường ngày. Phòng, Trường dự giờ thì bài giảng bao giờ cũng tốt, các cuộc thi bao giờ cũng tốt, chứng tỏ rằng sự cần thiết của cô giáo rất thiết yếu. Có khẳng định thầy giáo có thể khiến được nhưng chúng ta chưa tạo điều kiện” PGS. Nghiêm Đình Vỳ cho hay.

ý kiến của PGS. Vỳ, thực tại tôi và mọi người chưa thẩm định đúng sự cần thiết người thầy. Vấn đề này Đảng và Nhà nước đã khẳng định người thầy là cấp thiết. Trong bức thư của Bác Hồ gửi ngành giáo dục từ năm 1945 đến nay cũng khẳng định điều đó.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng