(GDVN) - đề cập về tự chủ trong các trường phổ thông hiện nay, trước hết các lớp học phải được phân cấp triệt để về công việc công ty và vốn đầu tư.

LTS: Dân chủ là hàng hóa tinh thần, mặt hàng đỉnh cao của văn hóa nhân loại, chỉ có xã hội văn minh thật sự được điều hành bởi một bộ máy luật pháp chặt chẽ, nhân bản mới có dân chủ.

========> Link về nguồn gia sư: tìm gia sư dạy lớp 3

Viết tiếp bài trước, trong bài đăng này, TS. Nguyễn Tùng Lâm sẽ bàn bạc với người đọc về những yếu tố có thể canh tân từ cơ chế tự chủ và đề cao dân chủ trong giáo dục.

Tòa soạn trân trọng giới thiệu tới độc giả.

TS. Nguyễn Tùng Lâm viết: Chỉ có phường hội dân chủ mới đáp ứng được sự phát triển nhu cầu bậc cao của con người them Maslow.

Con người không chỉ có nhu cầu sống, nhu cầu an toàn, nhu cầu giao thiệp mà người ta đều ao ước tự khẳng định mình, được tôn trọng và được cống hiến làm cho một con người tự do theo đúng nghĩa.

Chỉ sống trong 1 môi trường dân chủ con newbie đáp ứng được nhu cầu cao đẹp đó. đặc trưng trong giáo dục, dân chủ là biểu đạt cao nhất sự tôn trọng con người.


Giáo dục không trên hạ tầng tôn trọng con người, không khuyến khích con người cống hiến, con người tự tín, tự trọng, tự chủ trong mọi việc khiến cho của mình, nền giáo dục đó không thể coi là nền giáo dục có chất lượng.

có bảo đảm giáo dục là có bảo đảm cuộc sống của con người được đáp ứng, được thỏa mãn những nhu cầu bậc cao. kể đến có bảo hành lâu dài cao của giáo dục đầu tiên học trò phải được giải phóng về ý thức, được tự do vững mạnh tư cách theo cách riêng của mỗi người.

Cán bộ điều hành của mỗi lớp học phổ thông ngày nay phải nhận thức sâu sắc vấn đề này để chuyển hóa thành những cách thức quản lý dựa trên dân chủ và quản lý để đạt bắt buộc của dân chủ.

Mặt khác, sản phẩm của giáo dục bao giờ mang tính phường hội cao. quá trình đào tạo là công đoạn tham gia của nhiều lực lượng: người dạy học, người lao động viên, ba mẹ học trò và cả bản thân mỗi học sinh. giảng đường chẳng thể là một vương quốc riêng của bất cứ ai.

hiện tại chủa quản các hạ tầng giáo dục đào tạo, Đảng, nhà nước, Bộ Giáo dục đào tạo đã có nhiều văn bản để phát huy dân chủ trong các giảng đường. Nhưng thực hành không được là bao.

Ngay cả trong cơ chế, các tập đoàn, doanh nghiệp cho dù lớn đến đâu người ta thấy vẫn phải quản lý theo cách phân quyền và dân chủ mới hội tụ trí não sức mạnh nguồn lực của các đội ngũ tham dự.
[center !important]Nhà giáo Nguyễn Tùng Lâm - Tác nhái bài đăng.[/center !important]


Vậy lỗi ở đâu mà dân chủ không thực hành trong các nhà trường? ban sơ các cấp quản lý giáo dục training chưa coi đây là giải pháp không thể bỏ qua để buộc các nhà trường tự đổi thay theo đúng nhu cầu nguyện vọng người học, vì vậy không chỉ đạo đến nơi đến chốn.

hệ thống quản lý trong các giảng đường không thấy được cái lợi của chủa quản theo dân chủ, chỉ quen điều hành theo mệnh lệnh, không thấy được chỉ có quản lý dân chủ các hạ tầng giáo dục huấn luyện mới tạo ra được động lực cho thầy, trò thông minh trong giảng dạy, học tập.

song song mỗi trường học phổ thông hiện nay phải xây dựng được “Văn hóa học đường”. Muốn có “Văn hóa học đường” trước tiên phải có dân chủ trong mỗi nhà trường.

Vậy “quản lý theo hướng dân chủ hóa” ở đây là phải quản lý các hạ tầng giáo dục đào tạo như thế nào? không thể khác là phải công khai sáng tỏ mọi hoạt động của lớp học. Cán bộ thầy giáo, học sinh được quyền tham dự xây dựng tiêu chí, tham dự thẩm định kết quả của quá trình giải thích.

Tự chủ trong trường phổ thông

Về tự chủ trong các nhà trường (cơ sở giáo dục) là xu hướng chung của các nền giáo dục hiện đại. Trong nghị quyết 29 TW cũng khẳng định, các cơ sở vật chất giáo dục huấn luyện phải được trao quyền tự chủ và dân chủ. Tự chủ là các lớp học được tự quyết định, tự chịu nhiệm vụ thị trấn hội về kết quả giáo dục về thực hành mục tiêu, chương trình giáo dục…

Theo kinh nghiệm quốc tế (SBM) giảng đường tự chủ là lớp học phân cấp và được trao các quyền chủ yếu sau:

thứ nhất, trao quyền hiệu trưởng được dẫn dắt thầy và trò cải cách để có kết quả đầu ra tốt hơn trong dạy và học.

Đây là những vấn đề quan hệ chặt chẽ với nhau. giả định tôi và quý khách toá gỡ đúng theo quy luật của mỗi vấn đề, tôi và mọi người sẽ có nền giáo dục vững mạnh lâu dài.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng