Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 21
 1. #11
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  4
  Các tướng thời đầu đánh nhau nhiều thằng nào cũng giỏi.Chỉ đến khi nào có cái trò bỏ tiền mua quan mua chức tước thì khi đó an nguy quốc gia bị suy sụp nhanh chóng.

 2. #12
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0

  Quân đội nhà Trần bày trận bên bờ sông đợi giặc. Quân Mông Cổ là những người sang sông. Ngột Lương Hợp Thai dặn Hoài Đô và viên tiên phong là Triệt Triệt Đô:

  “ ..."...khi đã sang sông, đừng đánh chúng vội, chúng tất chống lại ...phò mã ...cắt hậu quân của chúng,... [Triệt Triệt Đô] cướp lấy thuyền. Man quân nếu tan ...chạy ra bờ sông không có thuyền ... tất bị ta bắt." ”

  Đó là một phương án tiến hành trận đánh nguy hiểm, với ý định làm đối phương vỡ trận, bị dồn ra bờ sông và bị kẹp chặt lại từ hai phía.

  Nhưng Triệt Triệt Đô vừa qua sông đã ập lại đánh ngay. Quân Trần thất lợi nhưng chủ động rút lui về Phù Lỗ. Bị bất tuân lệnh, Ngột Lương Hợp Thai nổi khùng. Triệt Triệt Đô uống thuốc độc tự sát.
  Ngột Lương Hợp Thai dụng binh rất giỏi, nhưng đoạn này có mùi bốc phét khá rõ. Tui đang nghiên cứu về vụ này. Trong tài liệu Cuộc Kháng Chiến Chống Nguyên Mông Thế Kỷ 13 của Hà Văn Tấn đã dẫn đoạn Triệt Triệt Đô bất tuân thượng lệnh từ Nguyên Sử, phần Ngột Lương Hợp Thai Liệt Truyện. Không khó hiểu khi tài liệu này viết thiên lệch để đề cao Ngột Lương Hợp Thai.

  Nói về thực tế, binh thuyền ắt có người trông giữ, đâu phải nói cướp là cướp. Vả lại Triệt Triệt Đô đâu phải hạng đầu đất mà dám cãi bậy. Hắn đổ bộ lên bờ thì đánh vào đội giữ thuyền cũng là đánh, đánh vào hậu quân trên bộ cũng là đánh. Sao có thể nói là do ham đánh mà bất tuân lệnh.

  Lý giải hợp lý là Triệt Triệt Đô toan đánh cướp thuyền thì bị hậu quân Trần phát hiện và tiếp ứng cho đội giữ thuyền. Sự tiếp ứng đó khiến cho Triệt Triệt Đô không hoàn thành nhiệm vụ. Rồi khi không bắt được vua Trần, Ngột Lương Hợp Thai mới mắng chửi việc không hoàn thành nhiệm vụ đó, khiến Triệt Triệt Đô hổ thẹn tự sát. Rõ ràng chủ trương tập hậu cướp thuyền đã thể hiện cái nhìn quá coi thường quân Đại Việt của Ngột Lương Hợp Thai. Nhưng cũng phải khen là y đoán việc tài tình, biết được điểm yếu của quân Đại Việt vốn là một đội quân chuyên về đổ bộ đường thủy, lệ thuộc vào thuyền.

 3. #13
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  11
  Trận này Ngột Lương Hợp Thai có thành công, bắt giết được vua Trần cũng chưa chắc hàng phục được Đại Việt. Quốc phụ Trần Thủ Độ vẫn còn đó, ông từng nói "Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo" và cũng nói "ta chỉ là con chó săn (của gia tộc) mà thôi". Lúc đó vua Trần đã lập thái tử rồi, Đại Việt không thiếu người làm vua. Miễn là căn cơ là vùng Thiên Trường, Thanh - Nghệ và cột trụ là Trần Thủ Độ vẫn còn thì thế nước vẫn vững như bàn thạch.

 4. #14
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi Galahad
  Trận này Ngột Lương Hợp Thai có thành công, bắt giết được vua Trần cũng chưa chắc hàng phục được Đại Việt. Quốc phụ Trần Thủ Độ vẫn còn đó, ông từng nói "Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo" và cũng nói "ta chỉ là con chó săn (của gia tộc) mà thôi". Lúc đó vua Trần đã lập thái tử rồi, Đại Việt không thiếu người làm vua. Miễn là căn cơ là vùng Thiên Trường, Thanh - Nghệ và cột trụ là Trần Thủ Độ vẫn còn thì thế nước vẫn vững như bàn thạch.
  Trong lúc diễn ra trận Bình Lệ Nguyên thì Trần Thủ Độ ở đâu mà nói còn Trần Thủ Độ nhỉ ???

 5. #15
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  6
  Trích dẫn Gửi bởi nguoilytuong90
  Trong lúc diễn ra trận Bình Lệ Nguyên thì Trần Thủ Độ ở đâu mà nói còn Trần Thủ Độ nhỉ ???
  Không rõ Trần Thủ Độ có tham gia chỉ huy trận này không, nhưng sau cả 2 trận Trần Thái Tông đích thân chỉ huy đều thua tan tác thì vua ngự thuyền sang hỏi Nhật Hiệu và Trần Thủ Độ, không biết là sau khi thua về mới phân ra đóng giữ các nơi, hay là Thủ Độ đóng sau làm hậu viện, đón vua Trần thua chạy về.

 6. #16
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  3
  Trích dẫn Gửi bởi Sephiroth
  Không rõ Trần Thủ Độ có tham gia chỉ huy trận này không, nhưng sau cả 2 trận Trần Thái Tông đích thân chỉ huy đều thua tan tác thì vua ngự thuyền sang hỏi Nhật Hiệu và Trần Thủ Độ, không biết là sau khi thua về mới phân ra đóng giữ các nơi, hay là Thủ Độ đóng sau làm hậu viện, đón vua Trần thua chạy về.
  Nhiều khả năng là vua Trần Thái Tông tự ý hành động mà không thông qua Trần Thủ Độ và các vương hầu khác. Bởi vì theo phép tắc nhà Trần các vương hầu ở tại thái ấp chứ không ở trong kinh thành. Khi có việc cần vua mới triệu đến. Trước đó một cánh quân của Trần Quốc Tuấn đã lên đóng ở biên giới nhưng không có trận giao tranh nào được ghi chép. Có lẽ Trần Quốc Tuấn đã chủ động lui quân trước thế mạnh ban đầu của giặc. Trong trận Bình Lệ Nguyên không có nhắc gì đến Trần Thủ Độ là việc khó hiểu. Chắc Trần Thái Tông khinh Mông Cổ ít quân nên đã chủ quan.

 7. #17
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi Sephiroth
  Không rõ Trần Thủ Độ có tham gia chỉ huy trận này không, nhưng sau cả 2 trận Trần Thái Tông đích thân chỉ huy đều thua tan tác thì vua ngự thuyền sang hỏi Nhật Hiệu và Trần Thủ Độ, không biết là sau khi thua về mới phân ra đóng giữ các nơi, hay là Thủ Độ đóng sau làm hậu viện, đón vua Trần thua chạy về.
  Ngày 12, tháng 12, năm 1257, Ngột Lương Hợp Thai dẫn quân xâm phạm Bình Lệ Nguyên. Trần Thái Tông đích thân đốc chiến, thế giặc mạnh, nhà vua lui quân về sông Lô, rồi lui về sông Thiên Mạc. Nhà vua ngự thuyền đến hỏi Thái úy Trần Nhật Hiệu kế sách chống quân Mông Cổ, Nhật Hiệu chấm nước viết chữ lên hai chữ Nhập Tống. Nhà vua lại hỏi quân Tinh Cương, quân do Nhật Hiệu chỉ huy, Nhật Hiệu nói rằng Không gọi được chúng đến . Các bạn có thấy lạ trong kỷ cương , phép nước của thời đại này không? Trần thủ Độ lúc này chắc già quá rồi (64 tuổi) không thích hợp để đối phó ,giao chiến với các tướng Mông Cổ rất thiện chiến.

 8. #18
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi nguoilytuong90
  Ngột Lương Hợp Thai dụng binh rất giỏi, nhưng đoạn này có mùi bốc phét khá rõ. Tui đang nghiên cứu về vụ này. Trong tài liệu Cuộc Kháng Chiến Chống Nguyên Mông Thế Kỷ 13 của Hà Văn Tấn đã dẫn đoạn Triệt Triệt Đô bất tuân thượng lệnh từ Nguyên Sử, phần Ngột Lương Hợp Thai Liệt Truyện. Không khó hiểu khi tài liệu này viết thiên lệch để đề cao Ngột Lương Hợp Thai.

  Nói về thực tế, binh thuyền ắt có người trông giữ, đâu phải nói cướp là cướp. Vả lại Triệt Triệt Đô đâu phải hạng đầu đất mà dám cãi bậy. Hắn đổ bộ lên bờ thì đánh vào đội giữ thuyền cũng là đánh, đánh vào hậu quân trên bộ cũng là đánh. Sao có thể nói là do ham đánh mà bất tuân lệnh.

  Lý giải hợp lý là Triệt Triệt Đô toan đánh cướp thuyền thì bị hậu quân Trần phát hiện và tiếp ứng cho đội giữ thuyền. Sự tiếp ứng đó khiến cho Triệt Triệt Đô không hoàn thành nhiệm vụ. Rồi khi không bắt được vua Trần, Ngột Lương Hợp Thai mới mắng chửi việc không hoàn thành nhiệm vụ đó, khiến Triệt Triệt Đô hổ thẹn tự sát. Rõ ràng chủ trương tập hậu cướp thuyền đã thể hiện cái nhìn quá coi thường quân Đại Việt của Ngột Lương Hợp Thai. Nhưng cũng phải khen là y đoán việc tài tình, biết được điểm yếu của quân Đại Việt vốn là một đội quân chuyên về đổ bộ đường thủy, lệ thuộc vào thuyền.
  Đồng ý với ý kiến này. Khả năng rất cao là Triệt Triệt Đô cố gắng chiếm thuyền theo đúng quân lệnh nhưng bị quân nhà Trần phát hiện vì là kẻ sang sông đầu tiên. Chính Ngột Lương Hợp Thai đã nói: "Quân ngươi qua sông rồi thì đừng đánh. Chúng nó tất đến chống ta, phò mã sẽ theo mà chặn phía sau nó; Ngươi lừa cướp lấy thuyền để nếu quân Nam tan vỡ thì đến sông không có thuyền, tất bị ta bắt được." Rõ ràng là Ngột Lương Hợp Thai muốn đại quân và quân chặn hậu do phò mã Hoài Đô sang sông trước lúc đấy Triệt Triệt Đô mới rộng đường chiếm thuyền. Ai dè Triệt Triệt Đô qua sông trước bị quân ta đánh chặn nên chiến thuật mới phá sản.
  Chắc vì vấn đề này nên ở trận thứ hai ngay sau đó trên sông Phù Lỗ, Ngột Lương Hợp Thai phải cho quân dò độ nông sâu của sông trước khi sang. Tiếc là ở trận này quân ta đã biết chiến thuật "tập hậu cướp thuyền" nên đành phải dùng toàn quân đánh.

 9. #19
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  6
  Ta chỉ không hiểu sao quân Trần ko chặn địch khi chúng đang qua sông, như cách của Lý Thường Kiệt mà lại để địch qua sông rồi mới đánh

 10. #20
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  2
  Nguyên văn trong Nguyên Sử:  秋九月,遣使招降交趾,不報。冬十 �,進兵壓境。其國主陳日煚,隔江 � ��騎、步卒甚盛。兀良合台分軍為 隊 濟江,徹徹都從下流先濟,大帥居中 �駙馬懷都與阿朮在後。仍授徹徹都 � ��曰:「汝軍既濟,勿與之戰,彼 來 逆我,駙馬隨斷其後,汝便奪其船。蠻若潰走,至江無船,必 �我擒矣。」師既登岸,即縱與戰, � ��都違命,蠻雖大敗,得駕舟逸去 兀 良合台怒曰:「先鋒違我節度,軍有 �刑。」徹徹都懼,飲藥死。

  Mùa thu tháng chín, sai sứ giả chiếu hàng Giao Chỉ, không thấy báo lại. Mùa đông tháng mười, tiến binh đến sát biên cảnh. Quốc vương Trần Nhật Cảnh bày trận bên kia sông, quân tượng, kỵ, bộ rất đông. Ngột Lương Hợp Thai phân binh làm ba đội vượt sông, Triệt Triệt Đô theo hạ lưu sang sông trước, đại súy (tức Ngột Lương Hợp Thai) đi giữa, phò mã Hoài đô và A Truật ở phía sau, còn bày kế lược cho Triệt Triệt Đô rằng: "Quân nhà ngươi sang sông rồi, chớ đánh chúng vội, chúng tất đến chống lại ta, phò mã theo sau cắt hậu quân của chúng, ngươi rình cướp lấy thuyền, quân Man nếu tan vỡ chạy ra sông mà không có thuyền tất đều bị ta bắt." Quân vừa lên bờ, lập tức xông vào giáp chiến, Triệt Triệt Đô trái mệnh, quân Man tuy đại bại, nhưng lại leo lên thuyền trốn mất. Ngột Lương Hợp Thai giận nói: "Quân tiên phong không nghe theo sự sắp xếp của ta, ngươi chắc chắn phải chịu hình pháp." Triệt Triệt Đô sợ, uống thuốc độc tự tử.
  Cakcadu chỉ huy tiền phong (quân đi trước, cho nên không có chuyện ai dè, ai ngờ, ai mà biết), mục tiêu của ông ta là không giao chiến với quân Trần vội, nếu có vẫn phải tìm cách đốt thuyền. Phong cách quân sử của Mông Cổ là chỉ huy giao cho nhiệm vụ, cấp dưới có toàn quyền sử dụng quân lực để hoàn thành nhiệm vụ đó (Auftragstaktik). Trong ĐVSKTT có một đoạn mô tả quân Champa lén lúc quân canh thuyền đang ngủ mà đem lửa đốt thuyền, hành vi đốt thuyền là hành vi bí mật, lén lút (stealth mission). Cakcadu có thể tuân mệnh, nhưng nhiệm vụ của ông ta vẫn là canh cướp thuyền, dẫu cho có giao chiến hay gì đi nữa vẫn phải làm cho kỳ được nhiệm vụ đó. Huống chi chỗ đỗ thuyền của quân Trần phải nằm cách xa đại quân một quãng đường. Cakcadu không thể cùng có mặt khi giao chiến với quân Trần cùng lúc cùng chiến địa với Uryangkhadai. Trận này quân Trần thua tan tác kéo nhau chạy xuống thuyền là đúng, nhưng việc cướp không được thuyền là do đâu thì ta chưa rõ.

  Nhưng việc thấy được tầm quan trọng của thủy quân chỉ với 1 lần giao chiến đầu tiên cho thấy Uryangkhadai là viên tướng sắc bén đến mức nào. Ông ta thấy ngay quân sự An Nam không có thuyền không xong. Chẳng qua là người chỉ huy cấp dưới làm chưa tròn trọng trách, hoặc tình huống bất ngờ trong chiến tranh khiến kế hoạch quân sự của ông ta không thành công (fog of war), chẳng ai dám nói ông ta bóc phét gì cả.

  http://dammenghiencuulichsu.blogspot.com/


  Trong trận Bình Lệ Nguyên không có nhắc gì đến Trần Thủ Độ là việc khó hiểu. Chắc Trần Thái Tông khinh Mông Cổ ít quân nên đã chủ quan.
  Ông này có mặt ở đấy làm cái gì? Một ông vua phò ta đã muốn chết, kéo cả họ ra để mà thua thì ngồi chung một rọ hết à?

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •