Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm thời gian qua đơn vị cũng đã tiếp nhận và xử lý chất thải nguy hiểm tại các nhà phân phối, cơ sở cung ứng không chấp hành pháp luật luật pháp bảo vệ môi trường. tất cả các nhà phân phối đều biết được việc xả thải, chôn lấp chất thải nguy nan là sai phạm, song có thể vì chi phí xử lý cao nên cửa hàng hoặc cá nhân có trách nhiệm đã cố tình chôn lấp, xả thải trực tiếp ra môi trường.

hiện tại, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có chưa đến 10 tập đoàn, đơn vị được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép đủ chức năng thu gom, xử lý chất thải nguy khốn theo Thông tư số 36/2015-TT-BTNMT ngày 30-6-2015.

Ông Nguyễn Văn Hùng nói rằng mức giá xử lý chất thải nguy nan mà đại lý bỏ ra để thuê các tổ chức chuyên trách thật ra là không cao. Bởi theo thông tư nêu trên, các đơn vị có đủ tính năng thu gom, xử lý nguồn thải nguy khốn phải thỏa mãn các đòi hỏi rất khắc khe: Các phương tiện, thiết bị lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại kể cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy khốn phải đáp ứng các đề nghị công nghệ, quy trình quản lý.


Phương tiện vận chuyển chất thải nguy hiểm phải có hệ thống định vị vệ tinh (GPS) được kết nối mạng thông tin trực tuyến để xác định địa điểm và ghi lại hành trình vận chuyển chất thải nguy hiểm; nhà cửa bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý chất thải nguy nan và trạm trung chuyển chất thải nguy khốn phải phục vụ các đề nghị khoa học, quy trình quản lý pháp luật;

tập đoàn, cá nhân đăng ký cấp phép xử lý chất thải nguy hiểm phải xây dựng gần như các nội dung về quy trình vận hành bình an các sơ đồ, phương tiện, đồ vật; các kế hoạch về kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường, bình yên công trạng và bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa và ứng phó sự cố, đào tạo, tập huấn định kỳ hằng ngày, xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi dứt hoạt động; chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành xử lý và bình chọn tốt nhất xử lý chất thải nguy khốn.=> giá xử lý rác thải công nghiệp

View more random threads: