Sử dụng máy đào gầu 0,5-1,2 m3, đào tới cos đáy bể bơi được xác định, vận chuyển đất ra khỏi vị trí công trình. Trong quá trình đào lưu ý cos cao độ tại vị trí nông sau của Bể Bơi.
Xem thêm các dịch vụ khác của chúng tôi tại bể bơi thông minh trường học
Trước khi triển khai thi công đào móng, chúng ta phải gửi các tim trục, cos cao độ cho bể bơi tại một vị trí cố định bên ngoài. Nhằm đảm bảo trong quá trình đào móng và xây dựng hồ bơi, công trình không bị mất dấu tim trục, cos cao độ.

Xem thêm các dịch vụ khác của chúng tôi tại cải tạo và nâng cấp bể bơi thông minh

Thi công đào giằng móng bể bơi bằng thủ công, đào cos đáy dầm theo bản vẽ thiết kế. San sửa nền móng công trình nhằm đảm bảo độ phẳng đạt chuẩn và đúng hình dáng kích thước theo bản thiết kế.
Xem thêm các dịch vụ khác của chúng tôi tại bể bơi thông minh lắp ghép
Thi công bê tông cho bể bơi là yếu tố quan trọng và quyết định tới chất lượng bể bơi như bản thiết kế. Trong trường hợp thi công bê tông không đảm bảo và không đúng yêu cầu kỹ thuật. Sẽ dẫn đến trường hợp bể bơi bị thấm, rò rỉ và ảnh hưởng lớn đến chất lượng công trình.
Sau khi đổ bê tông và tháo dỡ ván khuôn xong, chúng ta tiến hành hoàn thiện quá trình xây dựng bể bơi theo trình tự, nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất cho công trình.
Vệ sinh bề mặt bê tông, đục cắt ti xiên trong quá trình ghép ván khuôn và trám vá các vị trí trên. Sau khi thi công bể bơi, nên quét chống thấm 2 lớp bằng các vật liệu chống thấm chuyên dụng nhằm đảm bảo nước trong bể bơi không bị thấm ra ngoài.
Đắp mốc trát hoàn thiện thành vách và đáy bể bơi bằng bữa xi măng mác 75 dầy 20-30 mm. Nhằm bảo vệ lớp chống thấm, tạo độ phẳng cho thành vách và đáy bể trước khi tiến hành ốp lát trang trí.
Ốp lát trang trí hoàn thiện bể bơi nên sử dụng gạch Ceramic, Mosaic hay các vật liệu chuyên dụng khác.