http://vnexpress.net/gl/the-gioi/tu-...quoc-phong-my/
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đang có chuyến thăm dài 9 ngày tới châu Á, trong đó có Việt Nam. Ông này là người có quyền lực cao nhất ngành quốc phòng, nhưng không phải là tướng quân đội như ở nhiều quốc gia khác.

"Secrectary of Defense" Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là người đứng đầu, lãnh đạo cao nhất của Bộ Quốc phòng, một cơ quan hành pháp của chính phủ Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng do tổng thống chỉ định, với sự cố vấn và đồng thuận của Thượng viện. Theo thông lệ, người này là thành viên của nội các, và theo luật định người này là thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là một chức vụ luật định. Luật pháp Mỹ quy định bộ trưởng Quốc phòng có "thẩm quyền, quyền chỉ huy và quyền kiểm soát đối với Bộ Quốc phòng"; là người trợ lý chính của tổng thống trong mọi vấn đề liên quan đến bộ Quốc phòng.

Để đảm bảo sẹ kiểm soát của dân sự đối với quân sự, một người chỉ có thể được chỉ định làm Bộ trưởng Quốc phòng nếu trong vòng 7 năm trước khi chỉ định, ông/bà ta không phục vụ trong quân đội thường trực hoặc lực lượng vũ trang.

Bộ trưởng Quốc phòng thuộc hệ thống chỉ huy, thực hiện hoạt động chỉ huy và kiểm soát, chỉ tuân theo mệnh lệnh của tổng thống, đứng trên tất cả các bộ của lực lượng vũ trang gồm Lục quân, Hải quân, Không quân và Thủy quân lục chiến, trong cả lĩnh vực hành chính và tác chiến. Chỉ bộ trưởng Quốc phòng (hoặc tổng thống) mới có thẩm quyền thuyên chuyển chỉ huy chiến đấu các lực lượng giữa ba binh chủng Lục quân, Hải quân và Không quân; giữa 9 bộ tư lệnh quân sự (gồm Bộ tư lệnh châu Phi, Trung Á và Trung Đông, châu Âu và Greenland, Bắc Mỹ, Thái Bình Dương, Mỹ Latinh, Bộ tư lệnh chiến dịch đặc biệt, Bộ tư lệnh đặc trách Chiến lược, Bộ Tư lệnh đặc trách Giao thông) cũng như giữa các bộ tư lệnh tác chiến.

Bởi chức vụ bộ trưởng Quốc phòng được pháp luật trao cho quyền cao hơn bất cứ sĩ quan nào, và chỉ đứng thứ hai sau chức vụ tổng thống trong hệ thống quân sự, nên chức vụ này thỉnh thoảng được gọi một cách không chính thức là "Phó tổng tư lệnh" quân đội Mỹ. Tổng tư lệnh chính là Tổng thống.

Tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ là cố vấn quân sự chính cho bộ trưởng Quốc phòng và tổng thống. Mặc dù tổng tham mưu trưởng liên quân có thể hỗ trợ bộ trưởng quốc phòng và tổng thống thực hiện chức năng chỉ huy, nhưng tổng tham mưu không thuộc hệ thống chỉ huy.

Bộ trưởng Quốc phòng, bộ trưởng Ngoại giao, bộ trưởng Tư pháp và bộ trưởng Tài chính Mỹ, nhìn chung được coi là 4 quan chức quan trọng nhất trong nội các, do tầm quan trọng của chính các bộ họ phụ trách. Theo luật về tiền lương các chức vụ cao nhất trong nhánh hành pháp ở Mỹ, bộ trưởng Quốc phòng được ấn định mức lương cấp 1, vì vậy có thu nhập 199.700 USD một năm. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hiện nay là Leon Panetta, nhậm chức vào 1 tháng 7 năm 2011