Như tiêu đề, hiện giờ mình rất cần những bản đồ hành chính của nước ta vào thời kỳ này. Nếu các bác có bất kỳ bản đồ nào liên quan thì xin share cho em. Công đức vô lượng, A Di Đà Phật [IMG]images/smilies/8.gif[/IMG]