Cho em hỏi là mục Input File của phần mềm POP Subtitle Editor 1.0 này nằm ở đâu ạ ?????????????

Em tìm mãi chả thấy đâu và ưu tiên hình ảnh. Thanks nhiều !!!!!!!!