Em đang phải viết một bài tiểu luận với đề tài: thảo luận ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo tới sự hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Các bác có thể giúp đỡ em cái sườn (những mục lớn cần có trong bài) được không ạ, và nếu có tóm được những ý cần tổng kết nữa thì càng tốt quá. Dẫn chứng hay tài liệu em có thể search thêm, chỉ mong các bác giúp cho mấy cái gạch đầu dòng về các ý chính thôi, em xin đa tạ [IMG]images/smilies/8.gif[/IMG].