Ở đây có bạn nào đã, đang và từng học kinh tế hoặc môn Quản Trị học xin trả lời giúp Mutsu mấy vấn đề này:
- ví dụ về tiến trình hoạch định chiến lược kinh doanh và ví dụ về tiến tình thực hiện hoạt động kiểm tra trong một tổ chức cơ quan nào đó
- ví dụ về các chức năng của quyết định quản trị

Cảm ơn trước [IMG]images/smilies/1.gif[/IMG]