Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 35

Chủ đề: Giáp trụ Mông Cổ

 1. #11
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  4
  40px
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">  </div>
  </div>
  </div>

  Mũ giáp chư hầu Tây Tạng
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">

  </div>
  </div>
  </div>

  Khinh kị, bộ binh nhẹ thì đội những loại mũ sau:
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">

  Mũ của nhà giàu, vương gia  Mũ của Khan
  </div>
  </div>
  </div></div>

 2. #12
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  1
  40px
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">
  Thường thì có 2 hoặc chỗ nối dây cơ, trên, dưới và ở giữa.</div>
  </div>
  </div></li>[*]Kiểu tấm da liền
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;"></div>
  </div>
  </div>[*]Kiểu các thanh kim loại gắn vào nhau bằng đinh tán (splinted)
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;"></div>
  </div>
  </div>[*]Kiểu tấm kim loại (plate)
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">
  Gần giống tây, chỉ có nửa trước, buộc bằng dây. Thực ra giống kiểu giáp chân của La Mã hơn.</div>
  </div>
  </div>[*]Kiểu ống kim loại (ống ko liền đâu, hở phía dưới)
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">Cả 4 món đều là hàng thật.  </div>
  </div>
  </div>[*]Găng tay cung thủ
  Thường thì mấy thím ấy cũng chẳng đeo găng tay đâu.
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">
  Kết hợp với thumbring thì toẹt vời.</div>
  </div>
  </div></ul>

  Giáp vai:
  Như đã đề cập ở các loại giáp post từ trước thì Mông Cổ chủ yếu phổ biến loại giáp vai lớn che phủ cả vai lẫn xương bả vai bằng lamellar hay brigandine. Tuy nhiên ở đây mình sẽ đề cập những loại dị biệt mà liên quân Mông Cổ đánh Trung Đông và châu Âu từng sử dụng.
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;"></div>
  </div>
  </div>
  Ý mình là Mông Cổ cũng sử dụng giáp vai dạng tấm kim loại đập cong thành 1/4 mặt cầu giống hệt tây và Ả Rập.

  Đây là một bộ giáp brigandine 3 đinh kiểu Tây có phần giáp đùi, giáp vai rất giống với của Trung Đông và châu Âu, từng được Khanate Tartar sử dụng. (tư liệu khảo cổ của Gorelik)
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;"></div>
  </div>
  </div>

  Chư hầu Tartar (cái này thì chép lại từ tranh cổ, tìm trong số tranh mình post cũng có đấy)
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;"></div>
  </div>
  </div></div>

 3. #13
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  40px
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">


  </div>
  </div>
  </div>

  Mặt thắt lưng cổ bằng vàng của Mông Cổ (thấy cái lỗ gì đó trông quen quen [IMG]images/smilies/24.gif[/IMG])
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">Gold Belt Buckle, Mongol, 3rd-2ndC BCE,from Siberia, 3 1/8” high. Animal-Style: Eurasian Steppes throughout the 1st Millenium.
  </div>
  </div>
  </div>

  Golden Horde belt currently at the Hermitage Museum.
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">The Hermitage Museum's website has this belt dated at 13th - early 14th century. The "Treasures of the Golden Horde" exhibition review at Cloudband.com has it as mid-13th century (1227 to mid 1270ies).
  (Mình thích để nguyên văn, chứ ko phải là mình ko dịch đc :3)


  </div>
  </div>
  </div>

  Ngoài ra còn có giáp bụng. Các miếng giáp nối với nhau bằng đinh tán. Miếng này che đinh tán của miếng kia.
  Giáp bụng này thường được dùng với giáp xích và giáp brigandine. Cũng hiếm thằng dùng.
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;"></div>
  </div>
  </div></div>

 4. #14
  Ngày tham gia
  Jan 2016
  Bài viết
  10
  40px
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">

  Mã giáp Tây Tạng thế kỉ 15
  </div>
  </div>
  </div>

  Giáp mặt ngựa
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">Hàng Tây Tạng thế kỉ 16
  </div>
  </div>
  </div>

  Mảnh giáp ngực ngựa của Tây Tạng thế kỉ 15
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">
  </div>
  </div>
  </div>

  Yên ngựa (hàng thật, cổ vật)
  Có mấy cái bằng vàng
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">
  </div>
  </div>
  </div>

  Bàn đạp để lái ngựa ko dùng cương, và cũng là chỗ để chân
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">


  Hàng cổ của Tây Tạng
  </div>
  </div>
  </div></div>

 5. #15
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  40px
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">


  </div>
  </div>
  </div>

  Gươm cong Ả Rập (saber/kilij)
  Tịch thu được từ Khwarezmia, cũng như bắt được rất nhiều thợ thủ công nên quân Mông Cổ cũng sử dụng khá nhiều món này. Vì cách luyện kim khác, cấu tạo hình dáng cũng hơi khác nên mình ko xếp chung vào loại gươm phía trên.
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">
  </div>
  </div>
  </div>

  Chùy (mace)
  Muốn loại địch khỏi vòng chiến đấu để bắt làm tù binh mà sợ lỡ tay giết mất ư? Dễ thôi, hãy xài vũ khí blunt.
  Ko chỉ vậy, vũ khí blunt chấp cả giáp, đập đâu là đau đấy. Chỉ có khiên mới chống được thôi, nhưng nếu gặp loại chùy "có cánh" thì cũng mau toác lắm. [IMG]images/smilies/21.gif[/IMG]
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">


  Cổ vật thật
  </div>
  </div>
  </div>

  Dao (dagger)
  Món này là vũ khí phụ thiết yếu, mỗi thằng lính Mông Cổ đều thường có 1 hay 2 cái.
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">

  </div>
  </div>
  </div>

  Roi quất ngựa (whip)
  Cưỡi ngựa thì tất nhiên là thường có món này. Cũng tùy sở thich thằng lính nốt, thằng có thằng không.
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;"></div>
  </div>
  </div></div>

 6. #16
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  3
  40px

 7. #17
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  3
  40px
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">
  Cái hình dưới này có lẽ mấy tay quản lí chỗ trưng bày dốt nên lên dây ngược, cái cung không được uốn ngược đúng cách, lông tên cũng sai.
  Dù sao thì cái ta cần nhìn ở ảnh dưới là các loại đầu mũi tên và bao tên.
  </div>
  </div>
  </div>

  Tạm chia thành các loại như thế này (cách chia của tây):
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">

  </div>
  </div>
  </div>

  Mũi tên dạng trâm (bodkin arrow)
  Đầu mũi tên có tiết diện nhỏ, nhọn, dài hoặc ngắn. Loại tên này cho tầm bay xa hơn dù khí động không tối ưu, giá thành chế tạo rất thấp, thường làm đơn giản bằng sắt chứ không làm bằng thép nên xuyên phá cũng không tốt.
  Loại tên này thường dùng để đi săn, hoặc nếu dùng trong chiến tranh thì cũng chỉ bắn vào đối tượng không mang giáp.
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">
  </div>
  </div>
  </div>

  Mũi tên dạng lá (leaf/broadhead arrow)
  Loại đầu mũi tên này cũng có tiết diện hẹp nhưng trải ra thành bản rộng, thường có các sống làm cứng, khí động tối ưu, xuyên phá tốt, thường được làm bằng thép với mục đích dùng cho chiến tranh: mưa tên, bắn lẻ
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">
  </div>
  </div>
  </div>
  Có nhiều biến thể dạng lá và một số mũi tên còn có gai để gây khó khăn khi rút tên khỏi cơ thể.
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">
  ^Tranh trên được Gorelik vẽ lại khi khảo cổ ở Nga.

  </div>
  </div>
  </div>

  Mũi tên rít (whistling arrow)
  Loại này đặc biệt, khi bắn tạo ra một tiếng rít với cao độ lớn, tần số lớn, vang khá xa, dùng để phát tín hiệu. Được sử dụng rộng rãi khắp Á Âu. Mình chưa tìm hiểu kĩ nguồn gốc từ thằng nào, có nguồn ghi là của du mục Eurasian chế ra vào mấy thế kỉ đầu, trên wiki thì ghi Nhật Bổn dùng từ thời Heian...

  Của quân Mông Cổ có dạng thế này (về sau thằng Ming copy lại y hệt một vài món)
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">
  </div>
  </div>
  </div>
  Các mũi tên rít của tàu khựa
  Các mũi tên rít của Nhật
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;"></div>
  </div>
  </div>
  Việt Nam không rõ có dùng tên rít hay không, chỉ biết là sớm có hỏa khí nên toàn dùng hiệu lệnh bằng súng pháo. Trong khi đó bọn nhà Thanh vẫn dùng tên rít khá là lâu. [IMG]images/smilies/39.gif[/IMG]

  Hàng replica, mọi người nghe thử cho dễ hình dung:
  Các loại đầu mũi tên còn lại: dạng lưỡi đục, dạng trăng lưỡi liềm...vv...
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">
  </div>
  </div>
  </div>2 loại này ko rõ để làm gì luôn, một số nguồn ghi chỉ dùng để đi săn, bắn lợn bắn chim, dùng trong ghêm sâu tua nờ mần [IMG]images/smilies/5.gif[/IMG]), còn dùng trong chiến tranh có lẽ chỉ để ra oai hoặc bắn bọn lính cùi không giáp. Có vài nguồn ghi 2 loại này dùng để cắt dây treo (bá đạo vãi! [IMG]images/smilies/77.gif[/IMG])

  Các kiểu bao đựng tên:
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;"></div>
  </div>
  </div>

  Các đồ chơi khác kèm theo của quân Mông Cổ:
  Trong cuộc đổ bộ xâm lược Nhật Bản của quân Nguyên, đã có ghi nhận rằng quân Mông Cổ sử dụng fire arrows, tên tẩm độc, tên mang bom... bán kha khá hành cho quân Nhật. Nhưng vì chênh lệch quân số quá lớn, quân Nhật quá đông và hung hãn còn quân Nguyên đổ bộ lại gặp bão, đắm nhiều tàu, nên quân viễn chinh Đại Nguyên đã bị thông tức tưởi.
  Dĩ nhiên có nhiều hỏa khí khác không liên quan đến tên nên sẽ đề cập tới tại post viết về hỏa khí Mông Cổ.
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;"></div>
  </div>
  </div></div>

 8. #18
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  3
  40px
  Mình đã tìm được thông tin về các cây súng nhà Nguyên tìm thấy được qua khảo cổ: Khảo cổ súng nhà Nguyên

 9. #19
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  2
  40px

 10. #20
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  2
  Post này sẽ giới thiệu về các vũ khí công thành của quân Mông Cổ.


  Quân Mông Cổ ngay trước khi xâm lược thành công nhà Tống cũng đã nổi lên thành một hiện tượng: quân đội thiện chiến, cơ động với hậu cần và trang bị hùng hậu. Bản thân cơ sở kinh tế, kĩ thuật của Mông Cổ đã đạt tới hàng top của thời đó, đây chính là cơ sở để Mông Cổ đạt được vinh quang, chứ không phải chỉ nhờ vào những đàn ngựa.
  Khi tấn công châu Âu, cụ thể là Kievan Rus, Gruzia, Hungaria... và khi tấn công nhà Liêu, Tây Tạng, nhà Tống... liên quân Mông Cổ đã sử dụng nhiều loại vũ khí công thành, bao gồm: Máy bắn đá kéo tay (stone thrower), máy bắn tên (ballista), hồi hồi pháo aka đối trọng pháo (trebuchet), thang công thành (ladder), bảng khiên da (leather panel shield)...
  Vẫn chưa xác định được quân Mông Cổ có sử dụng xe đục thành (ram battering) hay không. Một số nguồn bảo có, một số bảo không. Có thể sẽ còn một số vũ khí công thành khác, nhưng mình chưa tìm được nguồn tin cậy, nên sẽ bổ sung sau nếu tìm được.

  Đầu tiên, mình sẽ nói về món đầu tiên, là món uy lực nhất:
  Máy bắn đá

  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;"></div>
  </div>
  </div>
  Quân Mông Cổ sử dụng rất nhiều máy bắn đá, đủ các loại kích cỡ, từ loại kéo tay đến loại đối trọng.
  Trong trận công thành Baghdad cũng sử dụng và để lại một màn trình diễn khá hiệu quả. Quân Mông Cổ dùng máy bắn đá bắn nhiều đá vào thành liên tục trong nhiều ngày, sau khi hết đá thì chúng chặt những thân cây lớn ra thành từng khúc để bắn tiếp. Trong trận Legnitz năm 1241, sau khi kết hợp bộ binh kị binh bao vây lấy được quân châu Âu, cụ thể là Ba Lan, quân Mông Cổ cũng sử dụng các máy bắn đá bắn ra mưa đá lửa, mưa gỗ lửa vào phía trong vòng vây. Bộ binh Ba Lan sau đó bị vỡ trận, tháo chạy tan tác và bị đuổi giết...

  Máy bắn đá của quân Mông Cổ chỉ gồm 2 loại, nhưng nhiều biến thể: máy bắn đá kéo tay (stone thrower), hồi hồi pháo (trebuchet)
  Dù là kéo tay hay đối trọng, điểm chung của chúng vẫn luôn là dùng cơ chế đòn bẩy, và tại thế kỉ 13 này, quân Mông Cổ dùng thêm 1 cơ chế nữa, đó là cơ chế lực li tâm. Trò này không rõ bắt nguồn từ thằng nào, nhưng nó làm tăng hiệu quả của tay đòn lên viên đá.
  Cấu tạo tay đòn ném đá lúc này bao gồm: tay đòn (arm), dây quăng (sling)
  Thật ra nó không tạo ra nhiều năng lượng hơn, mà nó chỉ giúp truyền nhiều năng lượng hơn.
  Một cây côn nhị khúc đánh đau hơn cây côn dài cũng là bởi vì vậy. Động năng mà cơ bắp truyền cho cây cậy, dù gậy có rất dài, nhưng cú đánh cũng chỉ cho uy lực trung bình. Còn ở côn nhị khúc, nhờ có thêm lực li tâm mà cơ bắp truyền được nhiều năng lượng hơn trong cùng một khoảng thời gian.
  Đó chính là điểm mới của máy bắn đá trung cổ so với máy bắn đá La Mã.

  <thead>


  YouTube Video - Lichsuvn.info


  </thead>  <object width="425" height="340" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/8hAX72Xgf1U">
  <param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8hAX72Xgf1U">
  <param name="wmode" value="transparent">
  <em><strong>ERROR:</strong> If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.</em>
  </object>

  Cấu tạo của dây quăng (sling):
  Gồm 2 đầu dây, 1 đầu buộc cố định vào tay ném, đầu kia buộc kiểu thòng lọng. Giữa dây là bộ phận ôm lấy quả đạn đá, theo kiểu dây đan buộc vào nhau, hoặc là nhiều tấm da dày khâu túm lại với nhau.
  Dây quăng có hình thức giống hệt như dây buộc vào ná cao su ấy, nhưng làm bằng dây trạc lớn, nói như vậy cho dễ tưởng tượng.

  Cơ chế hoạt động:
  Ban đầu, đầu ném của tay đòn được kéo xuống, dây sling buộc cả 2 đầu vào tay đòn (1 đầu buộc hờ vào cái móc sắt, cái móc này chỉ hơi cong lên phía trên, không cong nhiều). Ngay khi đập chốt, đầu đối trọng/đầu kéo của tay đòn hạ xuống, đạn đá bị kéo ngược bởi dây quăng, lê từ gầm máy bắn đá kéo ngược lên trời. Khi tay đòn đạt góc khoảng 80 độ so với mặt đất, đầu thòng lọng của dây quăng sẽ tự động tuột khỏi móc sắt, mở miệng túi ôm đá và thả đạn đá (1 đạn lớn hoặc nhiều viên nhỏ) bay về phía trước với góc bay ban đầu chỉ vào khoảng ~30 độ so với mặt đất, không quá cầu vồng như máy bắn đá của La Mã)


  • Máy bắn đá kéo tay (stone thrower):
   <div style="margin: 5px;">
   <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
   Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
   { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
   else
   { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
   </div>
   <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
   <div class="spoiler" style="display: none;">
   </div>
   </div>
   </div>
  • Hồi hồi pháo:
   Loại này phê hơn, kích cỡ to hơn với đầu đối trọng, bắn được đạn đá to hơn, ít nhất là 60kg đá, nhiều thì 300kg, tầm bắn công phá đạt khoảng 300m cho loại nhỏ, 500m cho loại to.
   Máy bắn đá của quân Mông Cổ cũng có nhiều hạng, phân loại bằng độ dài của tay đòn: 3 sảo, 6 sảo, 9 sảo, 12 sảo.
   Quân Chăm Pa khi chống lại Mông Cổ cũng có sử dụng loại kéo tay 3 sảo.
   <div style="margin: 5px;">
   <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
   Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
   { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
   else
   { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
   </div>
   <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
   <div class="spoiler" style="display: none;">
   </div>
   </div>
   </div>


  Xem thêm tại:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Xiangyang
  http://en.wikipedia.org/wiki/Mongol_siege_of_Kaifeng
  Mấy món máy bắn đá có vẻ cũng phổ biến ở châu Á chứ ko quá lạ lẫm như mọi người tưởng. Mông Thát, Kim, Liêu, Tây Tạng, Chămpa, Xẻng, Việt đều có.

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •