Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 30
 1. #1
  Ngày tham gia
  Mar 2016
  Bài viết
  5

  Quá trình phát triển của hỏa khí Đông Á

  Cá nhân mình cho rằng: Súng trên thế giới đều từ Mông Nguyên mà ra. Mông Nguyên đánh Trung Đông, đánh Tây, đánh Nhật, đánh Đại Việt… đồng thời làm cho các nước này và nước ta có được súng.
  Tất nhiên đây là giả thuyết và vì thế mình sẽ tìm các nguồn để làm sáng tỏ và chỉnh sửa giả thuyết này.

  Mình sẽ chia sự phát triển của hỏa khí Đông Á ra làm các mục: Nguyên và Minh trước và sau bình định Giao Chỉ, hỏa khí Nhật Bản, hỏa khí nhà Minh khi tiếp xúc với Tây, Nhật, sau đó nếu có thêm thời gian thì sẽ tìm hiểu về hỏa khí Hàn Quốc và Việt Nam.

  • Hỏa khí Nguyên - Minh tiền kì
  • Hỏa khí nhà Minh sau khi bình định Giao Chỉ
  • Chảo chớp và ích lợi của nó
  • Quá trình phát triển của súng ống Nhật Bản
  • Matchlock nhà Minh
  • Thuốc súng đen và thuốc súng hạt

 2. #2
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  1
  Giai đoạn Nguyên Minh:
  Khai quật bên TQ có những hạng mục súng ống Nguyên Minh xếp chung với nhau, đơn giản vì không phân biệt được niên đại, hai triều đại đó đan xen quá nhiều với nhau.
  Tuy nhiên có những cây handgonne được khắc chìm chữ để xác định niên đại, mình đã kiếm được ảnh và thông tin.

  Súng nhà Nguyên:
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">- 1298 Đại Đức nhị niên đồng hỏa súng.
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;"></div>
  </div>
  </div>

  - 1332 Chí Thuận tam niên đồng hỏa súng.
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">

  </div>
  </div>
  </div>

  - 1340s Chí Chính niên tạo đồng hỏa súng.
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;"></div>
  </div>
  </div>

  - 1343 Chí Chính nhị niên đồng tam nhãn hỏa súng.
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;"></div>
  </div>
  </div>

  - 1351 Chí Chính thập nhất niên đồng hỏa súng.
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;"></div>
  </div>
  </div>

  - 1356 “Thiên Hựu bính thân chu phú chú tạo”.
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;"></div>
  </div>
  </div>
  Các cây súng của nhà Nguyên chưa rõ niên đại:
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">

  </div>
  </div>
  </div></div>
  </div>
  </div>

  Súng nhà Minh trước bình định Giao Chỉ:
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">- 1372 Hồng Vũ đồng hỏa súng.
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;"></div>
  </div>
  </div>
  - 1376 Hồng Vũ thập niên đồng hỏa súng.
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">
  </div>
  </div>
  </div>
  - 1377 Hồng Vũ thập nhất niên đồng hỏa súng.
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">
  </div>
  </div>
  </div>
  - 1378 Hồng Vũ thập nhị niên đồng hỏa súng.
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;"></div>
  </div>
  </div>
  - 1407 thiên tự Vĩnh Lạc thất niên đồng hỏa súng.
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;"></div>
  </div>
  </div>
  - 1407 công tự thích thiên nhất mạch nhị thiệp ngũ hiệu Vĩnh Lạc thất niên cửu nguyệt nhật tạo.
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">
  </div>
  </div>
  </div></div>
  </div>
  </div>

  Tất cả các cây súng trên đều chưa có chảo chớp, chỉ có lỗ châm.
  Nhìn chung súng Minh thời kì này có cải tiến so với súng nhà Nguyên là nòng dày hơn, giảm cỡ đạn, bắn uy lực hơn.

 3. #3
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  2
  Súng nhà Minh sau bình định Giao Chỉ:
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">- 1412 thiên tự tham vạn thích thiên thích bách thích thập nhị hiệu, Vĩnh Lạc thập nhị niên tham nguyệt nhật tạo.
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">

  đường kính đạn khoảng ~3cm</div>
  </div>
  </div>
  - 1419 Vĩnh Lạc thập cửu niên đồng hỏa súng.
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;"></div>
  </div>
  </div>
  - 1421 Vĩnh Lạc nhị thập nhất niên đồng hỏa súng.
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;"></div>
  </div>
  </div>
  - 1544 Gia Tĩnh giáp thìn niên đồng hỏa súng.
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">

  </div>
  </div>
  </div></div>
  </div>
  </div>

  ==> Đã có chảo chớp!

  Một số món súng vẫn không có chảo chớp, nhưng nó thuộc loại to hơn bình thường, đó là các loại thắng tự, công tự...
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">- 1503 Hoằng Trị thập bát niên nhị nguyệt tấu chuẩn thắng tự hiệu
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">  </div>
  </div>
  </div>
  - 1545 Gia Tĩnh nhị thập tứ niên pháo.
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;"></div>
  </div>
  </div></div>
  </div>
  </div>

  Điều này tương đồng với tại Cao Ly, lúc này vẫn đang là chư hầu của nhà Minh, pháo của họ cũng không có chảo chớp.
  ------------------------------------------------
  Chỉ trong vài năm, trước khi bình định Giao Chỉ, hỏa khí quân Minh chưa có chảo chớp (súng 1407), thì sau khi bình định đã có (súng 1412). Ngoài ra Minh Sử cũng chép:
  明成祖平交趾,得神机枪炮法。特置 �机营肄习。制用生熟赤铜相间。建 � ��为最,西铁次之。大小不等。大 发 用车。次及小者用架,用桩,用托。 �利于守,小利于战。随宜而用为行 � ��器。
  "Minh Thành Tổ đánh Giao Chỉ, lấy được phép Thần Cơ Thương Pháo, đặt riêng Thần Cơ Doanh luyện tập. Chế tạo dùng đồng đỏ nguyên chất, cần nhất sắt mềm, thứ cần nữa là sắt Tây Vực. To nhỏ các loại, loại to dùng xe, nhỏ dùng giá, dùng cọc, tay nâng. Lợi lớn khi giữ, lợi nhỏ khi đánh, tuỳ mà dùng như vũ khí quan trọng khi cầm quân." - đoạn này huyphuc dịch

  Vương nhà Hồ là Hồ Nguyên Trừng bị quân Minh bắt, vốn được biết đến là người chủ trì công việc chế tạo hỏa khí của nước ta, sau đó đảm nhận công việc chế tạo hỏa khí cho quân Minh, làm tại Binh Trang Cục, lên tới chức Thượng Thư.

  ==> Như vậy chúng ta hoàn toàn có cơ sở để nói rằng: chảo chớp do xứ Việt sáng tạo chế ra.

 4. #4
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  Huyphuc: Vì súng có những chi tiết phức tạp, nên "kiến thiết nhu vi tối tây thiết thứ chi". Sắt mềm ở đây chỉ thép tốt, khác với thứ gang đúc xấu giòn, khó rèn tạo các hình phức tạp, không đàn hồi, dễ gãy vỡ. Sắt Tây Vực là loại thép tốt lúc đó, bền dai, chịu va đập tốt và đàn hồi, không giòn gẫy. Điểm này khác với pháo lúc đó, chỉ có mỗi cái nòng, đúc toàn bằng gang hay đồng.
  -----------------------------------------
  Không rõ Minh có lấy được thép Tây Vực hay không, nhưng họ cũng đã có súng bằng sắt. Nghĩa là họ cũng đã làm chủ công nghệ luyện kim, đúc, rèn sắt phức tạp.
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">

  </div>
  </div>
  </div>
  Thấy rõ súng đã giảm kích cỡ.

 5. #5
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  Ảnh hỏa khí sắt Minh trong bảo tàng (tiếp)
  <div style="margin: 5px;">
  <div class="smallfont" style="margin-bottom: 2px;">
  Nội dung ẩn: <input value="Hiện ra" class="button" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 60px; font-size: 13px;" onclick="if(this.parentNode.parentNode.getElements ByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != 'inline')
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'inline'; this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn đi'; }
  else
  { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('d iv')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value='Hiện ra'; }" type="button">
  </div>
  <div class="alt2" style="border: 1px inset; padding: 6px;">
  <div class="spoiler" style="display: none;">

  </div>
  </div>
  </div>

 6. #6
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  2
  Quay lại vấn đề Chảo chớp, chúng ta sẽ bàn bạc về lợi ích của nó.</font>
  40px
  Nhà Nguyên và thời kì đầu của nhà Minh vẫn sử dụng thuốc súng đen sơ chế. Trung Quốc chỉ chuyển sang loại thuốc súng nghiền với hạt có kích thước lớn hơn khi tiếp xúc với phương Tây vào đầu thế kỉ 16. Chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc và so sánh các loại thuốc súng ở post riêng về thuốc súng.

  Theo Huyphuc thì chảo chớp nó là bước đột phá của súng, pháo. Bởi vì với súng có lỗ chỉ luồn dây cháy chậm thì sau khi châm lửa phải đợi một tẹo súng mới bắn ra đạn. Khoảng thời gian trễ này khiến cho xạ thủ rất khó có thể bắn trúng một mục tiêu chuyển động. Việc ra đời chảo chớp sẽ khắc phục vấn đề này, không còn dây cháy chậm nữa, và ngay khi điểm hỏa thì: bùm!

  <font color="#B22222">Tuy nhiên mình không cho là vậy
  . Nhiều handgonne của cả Nguyên Minh lẫn Tây đều sử dụng que đóm chọc vào lỗ điểm hỏa. Không có lí gì khi chọc que đóm vào, khối liều phóng lại không nổ luôn cả. Như vậy lợi thế của chảo chớp so với chỉ có lỗ châm là những điểm khác, không phải thời gian trễ. Chảo chớp hay que đóm đều có lợi thế thời gian trễ so với dây cháy chậm.

  Việc sử dụng que đóm gặp phải một số bất lợi như sau:
  - Lỗ châm nhỏ thì chọc que đóm vào dễ tắt, phát bắn xịt sẽ gây nguy hiểm cho xạ thủ trong thực chiến, khiến cho vũ khí trở nên không đáng tin cậy. Trong khi đó yếu tố hoạt động ổn định là yếu tố rất quan trọng. Nếu lỗ châm lớn thì khí liều phóng sẽ phụt qua lỗ châm nhiều hơn, làm giảm uy lực phát bắn.
  - Khó duy trì lửa que đóm, que đóm cháy nhanh, chọc nhầm một phát là tắt đóm… nhiều vấn đề khác liên quan đến sử dụng que đóm.

  Như vậy tác dụng của chảo chớp gồm có:
  - Cải tiến phương thức điểm hỏa, giảm xịt, tăng tính hoạt động ổn định.
  - Cho phép thay thế que đóm bằng những thứ dễ dùng hơn, thời gian dùng lâu hơn ví dụ như dây thừng hoặc sau này là đá lửa. Qua đó, thay đổi về hậu cần và đặt tiền đề cho dạng súng tiếp theo trong tiến trình phát triển.  Tính từ thời điểm chảo chớp bắt đầu xuất hiện đến khi thế giới có khẩu matchlock đầu tiên cùng chảo chớp là khoảng hơn 60 năm. Đáng buồn là sau khi truyền đi công nghệ chảo chớp hơn 100 năm, châu Á lại phải nhập khẩu các loại súng kiểu mới nhiều ưu điểm hơn từ châu Âu và Trung Đông. Nguyên nhân căn bản cũng vì lúc này kinh tế, kĩ thuật, công nghệ, triết học của nhiều quốc gia châu Âu đã vượt qua châu Á.

 7. #7
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  3
  Quá trình phát triển của súng ống Nhật

  Mình đã tìm thử nhiều nguồn về súng ống Nguyên tham gia đánh trận tại Nhật nhưng không tìm thấy nguồn nào cụ thể. Quả thực tại Nhật không hề khai quật được súng nhà Nguyên, tranh ảnh cổ vẽ về “Nguyên khấu” số lượng khá lớn nhưng cũng không hề có súng ống.

  Và mình kết luận: quân Nguyên không mang súng đến Nhật, hoặc vì lí do nào đó mà súng quân Nguyên không đến được Nhật, có thể do bão Kamikaze làm đắm tàu... Do đó Nhật chưa có súng vào thời Nguyên, chỉ học được cách làm bom thôi.

  Vậy thì Nhật bắt đầu có súng vào thời nào? Câu trả lời như sau:
  40px
  Sau khi học được món đồng hỏa súng của nhà Minh, Nhật tự phát triển và cải tiến, sản xuất súng Nhật theo kiểu nhà Minh với số lượng nhỏ. Tuy nhiên có bước ngoặt lớn cho hỏa khí Nhật, đó là vào năm 1545, sau khi học súng nhà Minh chưa đến 100 năm, người Nhật lần đầu tiếp xúc với súng Tây tại đảo Tanegashima, sau đó lấy luôn tên đảo này đặt cho món hỏa súng copy Bồ Đào Nha: “hỏa thừng súng Tanegashima”.

  Đảo Tanegashima ở phía Nam (tô màu đỏ dưới cùng trong hình)

  Súng tanegashima sử dụng máy súng kiểu matchlock, dùng dây thừng cháy chậm làm mồi lửa điểm hỏa cho chảo chớp. Máy súng và móc câu giữ thừng đặt thuận, copy đúng kiểu súng Bồ làm ở Goa, không đặt ngược như đa số các súng tây khác nên thân súng dài hơn. Lò xo súng cũng đặt ngoài, không đặt toàn bộ máy súng bên trong như súng Thổ Nhĩ Cầy. Ưu điểm là máy súng ngoài rẻ hơn, sửa chữa nhanh hơn, còn máy súng trong bền hơn, an toàn và ổn định hơn.  Ban đầu Nhật chưa có kĩ thuật khoan nòng, phải vài năm sau khi gặp Bồ Đào Nha (khoảng 1547, 1548), Nhật mới bắt đầu sản xuất súng nòng sắt khoan. Nòng khoan xoắn làm giảm đáng kể kích thước của súng.


  Tuy nhiên ở súng cỡ lớn hơn, tức là cỡ pháo, thời này vẫn sử dụng nòng bằng đồng đúc, đơn giản là cho rẻ. Loại to này gọi là o-zutsu.  Có hiện tượng buồn cười là vào thời kì sau, sau khi chiến quốc kết thúc và Nhật được thống nhất, súng tanegashima lại trở lại đúc bằng đồng, kích thước nòng rất lớn, to gần bằng đồng hỏa súng handgonne nhà Minh. Nguyên nhân là vì Mạc chúa thi hành chính sách bế quan tỏa cảng. Súng thời này phần nhiều to hơn thời Oda Nobunaga.


  Nòng súng đúc và được gắn với phần gỗ có chức năng làm tay cầm lẫn ốp lót bằng các đinh tán đi xuyên qua gỗ và qua các lỗ gắn đúc phía dưới nòng súng.

  Chảo chớp đúc liền luôn cùng nòng:


  Các bước nạp đạn và bắn tanegashima:

  <thead>


  YouTube Video - Lichsuvn.info


  </thead>  <object width="425" height="340" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/0j4O5PKWNfo">
  <param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0j4O5PKWNfo">
  <param name="wmode" value="transparent">
  <em><strong>ERROR:</strong> If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.</em>
  </object>

  Do được du nhập vào đúng giữa thời chiến quốc loạn lạc, nên Nhật Bản tỏ ra rất nhiệt thì với loại vũ khí mới này. Người ta ước tính, số lượng tanegashima được sản xuất trong giai đoạn này nhiều hơn bất kì loại súng có ngòi của bất kì quốc gia châu Âu nào về số lượng
  Trong cuộc xâm lược Triều Tiên năm 1592 của Toyotomi Hideyoshi, trong 500 ngàn quân Nhật lúc đó có tới trên 1/4 là xạ thủ được trang bị tanegashima. Bước đầu của cuộc tấn công rất thành công khi chiếm được Seoul chỉ trong vòng 18 ngày kể từ khi đổ bộ xuống Pusan.
  Thời kì nội chiến Sengoku để giành quyền kiểm soát Nhật Bản kéo dài gần hai thế kỉ được đánh dấu kết thúc vào tháng 10 năm 1600, sau trận chiến tại Sekihagara với chiến thắng thuộc về Tokugawa Ieyasu và thành lập Mạc phủ Tokugawa, mở ra một thời kì hoà bình mới, kéo dài gần 300 năm. Thời kì mới được gọi là Edo, theo tên của thủ đô lúc bấy giờ. Từ giữa thế kỉ 17, Mạc phủ Tokugawa quyết định thực hiện chính sách "bế quan toả cảng". Và bởi vì không có kẻ thù từ bên ngoài lẫn bên trong nên súng chỉ còn được sử dụng bởi các samurai trong mục đích săn bắn hoặc luyện tập, phần còn lại, chủ yếu tanegshima được chuyển xuống các kho vũ khí của nhiều lãnh chúa khác nhau.
  Năm 1854, với sự xuất hiện của hải quân Hoa Kì tại Nhật Bản do Phó Đề Đốc Perry chỉ huy đã đánh dấu một thời kì tái trang bị vũ khí. Tanegashima lúc đó đã trở thành một vũ khi lỗi thời và kém hiệu quả so với hoả lực của Mĩ lúc đó. Các phe phái samurai khác nhau mua các vũ khí tiên tiến của phương Tây bao gồm cả súng trường minié, súng khai hậu, súng trường lên đạn tay không tự động. Cuộc duy tân Minh Trị năm 1868 đã đánh dấu chấm hết cho thời đại samurai với việc tái tổ chức lại hệ thống quân đội và vũ khí dựa theo phương Tây và thành lập Lục quân Đế quốc Nhật Bản. Những bộ chiến giáp samurai, vũ khí lạnh và cả tanegashima cũng đã bị lãng quên kể từ đó.
  -------------------------------------
  Nhận xét ngắn gọn: gần 100 năm bắt đầu từ 1466 Nhật copy đồng hỏa súng Minh, sau đó đến 1550s thì Nhật copy súng Tây và sản xuất cực kì nhiều, nhiều gấp vài lần thằng Minh. Chưa biết Đại Việt tk16 sử dụng bao nhiêu súng, nhưng có vẻ cũng [IMG]images/smilies/12.gif[/IMG]

 8. #8
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  2
  Nhật Bản thế kỷ 16 chơi súng nhiều nhưng toàn là súng tay. Thuyền chiến còn không được trang bị pháo. Bởi vậy mới đại bại với mấy con pháo thuyền của Lý Thuấn Thuần. Còn Đại Việt thần thánh thời Hậu Lê đã xài nhiều đại bác với hỏa đồng rồi [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]

 9. #9
  Ngày tham gia
  Jan 2016
  Bài viết
  26
  quá hay , diễn đàn mình nên có nhiều thêm về những chủ đề này.

  Trích dẫn Gửi bởi nguoilytuong90
  Nhật Bản thế kỷ 16 chơi súng nhiều nhưng toàn là súng tay. Thuyền chiến còn không được trang bị pháo. Bởi vậy mới đại bại với mấy con pháo thuyền của Lý Thuấn Thuần. Còn Đại Việt thần thánh thời Hậu Lê đã xài nhiều đại bác với hỏa đồng rồi [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]
  sao mình tìm hoài mà không thấy hình ảnh mấy khẩu pháo nhà Lê vậy, bạn nào có link không, mình google 1 hồi thấy mấy thứ gì đâu không.

 10. #10
  Ngày tham gia
  Jan 2016
  Bài viết
  59
  Hoả khí đại việt Chắc là đã có từ thời nhà Trần đánh nguyên mông rồi theo như lý luận của chủ thớt , đến đời đại ngu nhà hồ cướp ngôi nhà trần thì lại càng nổi tiếng . Nhà hậu lê thì chắc là hoả khí đã phát triển , vì tồn tại đến mãi cuối thế kỉ 18 khi nhà tây sơn lên cơ mà . Quan trọng là giai đoạn nào của hậu lê thôi

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •