Trích dẫn Gửi bởi Hồ Điệp
mình thắc mắc là theo từng thời kỳ, tốc độ di chuyển của thuyền chiến mình ( tính trung bình) là bao nhiêu ?
Bạn có thể tìm lại các cuộc hành quân trong lịch sử để biết điều này. Có quãng thời và mốc thời gian sẽ tính ra vận tốc. Ví dụ như cuộc hành quân của Lê Thánh Tông vào đánh Chiêm Thành, các cuộc hành quân đường thủy thời Trần chống Mông Nguyên. Trong các quyển sử lớn thường có ghi thời gian địa điểm. Hiện tại mình chưa có nhiều thời gian lục lọi tính mấy cái này [IMG]images/smilies/1.gif[/IMG]